ÖMER HÜDÂYÎ BABA (1237-1321 H/1821-1905) -3- PDF 
Salı, 22 Kasım 2022 00:00

ÖMER HÜDÂYÎ BABA (1237-1321 H/1821-1905) -3-

(...dünden devam)

İlâhî irâde yine yüce Allah’ın ezelî takdirine göre ortaya çıkacağından dolayı Şeyh’in Harput’a dönüşlerinde kendisinde başka bir tecellî oluştuğundan Şeyh tekrar virdlerine ve zikirlerine devam etmeğe başlamış ve kendisinde Sultânî Zikir meydana gelmiştir. Bu sırada Mürşid-i A’zam’a rabıtası (bağlılığı) arttığından kalbine yerleşen Şeyhin sevgisi günden güne artmaya başladığından kararsız bir hale gelmiştir. Bunun için Mürşid-i A’zam’ı görmek üzere haftada bir kez Arapkir’e gidip dönmeğe kesin karar vermiştir.

Ezelde takdir edilen vakit gelmiştir. Şöyle ki: Büyük Mürşidin eşi Okuş (Rukiyye) Hanım, Arapkirli Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa’nın kız kardeşi olduğu gibi Büyük Mürşid de Arapkir’in ileri gelenlerinden, zengin biridir ve Büyük Ömer Bey adıyla tanınmakta iken bütün servetini Hak uğrunda harcamıştır. O kadar ki eşi Okuş Hanım, çıkrık eğirmek zorunda kalmıştır. Büyük Mürşidin Allah’a olan bağlılığı, servetini Hak yolunda harcamaya itmiş ise de eşi Okuş Hanım henüz o derece olgunluğa erişmediğinden ve eğirecek pamuğu da kalmadığından artık bu ezikliğe katlanamayarak “Şimdi bir batman pamuk isterim!” diye Büyük Mürşidi sıkıştırmıştır. Bir yandan da bastıran İlâhî tecellî ve aşk ile dalgalanan iki deniz arasında kalan Şeyh metanetini ve olgunluğunu koruyarak oda kapısından avluya çıkıyormuş. Beri taraftan Şeyh Hacı Ömer Baba Hazretleri de yalın ayak, başıkabak olarak, bir batman pamuğu sırtlayıp yola düşmüş ve Büyük Mürşid odadan avluya çıkarken Hacı Ömer Baba da dış kapıdan avluya girmiştir. Büyük Mürşidin etkin bakışı Şeyh Hazretlerine ilişince: “Yâ, Ömer Hızır mısın ki bana yetiştin!” demiş bunun üzerine Şeyh Hazretleri kendinden geçip yıkılmış ve yirmi dört bin peygamberle pirinç pilavı yemiş ve çeşitli İlâhî tecellilere ererek gönül sevincinin doruğuna ulaşmak suretiyle muradına ermiştir

Beşerî varlığından geçtiği Hüviyet âleminden uyanınca Evliyanın sultanı Büyük Mürşid Şeyh Ömer Nûrânî Hazretleri Ömer Baba’ya ḫalifelik vererek halkı irşadetmekle görevlendirmiş ve icazetnâme ile, namlusu bir metre uzunluğunda bir teber ve bir buçuk metre uzunluğunda mânevî bir kılıç vererek Harput’a göndermiştir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş