“BİLMEYENLER” İLE KİMLER KASTEDİLMİŞTİR? PDF 
Cuma, 24 Aralık 2021 00:00

“BİLMEYENLER” İLE KİMLER KASTEDİLMİŞTİR?

Sayın hocam selamlar! “Yahûdîler: ‘Hıristiyanlar, bir temel üzerinde değiller,’ dediler. Hıristiyanlar da: ‘Yahûdîler bir temel üzerinde değiller,’ dediler. Oysa hepsi de Kitabı okuyorlar. Bilmeyenler de tıpkı onların dedikleri gibi demişlerdi. Artık Allah, ayrılığa düştükleri şey hakkında, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.” (2/113)

Hocam bu âyette bilmeyenler ile, kutsal kitaplarından haberi olmayalar mı kastedilmiştir? Çünkü bazı meallerde ''Bilmeyenler de onlar gibi söylediler'' şeklinde geçiyor. Bu bilmeyenler cahiller midir, yoksa kitaplarını bilmeyenler midir? ...

Cevap: Kitap ehlinden her biri, kendi yolunun en doğru yol olduğunu iddia ediyor, her biri cenneti yalnız kendisine özgü görüyordu. Hz. Peygamber (s.a.v.) devrindeki Yahudîler, Cennete Yahu­dîlerden başkasının girmeyeceğini, Hıristiyanlar da Hıristiyanlardan başkasının Cennete girmeyeceğini söylüyorlardı. Bunlar, kendi hayallerinden ibaret görüşlerdi. Bunlar, âlemlerin Rabbi olan Allah'ın rahmetini böyle kendilerine özgü sanıp daraltmakla, tıpkı atadan dededen yazılı bir Tanrısal Kitaba sahibolmadıkları için ümmî ve bilmeyen olarak nitelendirilen Arap müşrikleri de en doğru yolun kendi yolları olduğunu iddia ediyorlardı. Birbirlerini sapıklıkla suçlayan, Allah’ın rahmetini, cennetini sırf kendi tekellerinde gören bu Kitap ehli kavim de bu inanç ve söylemleriyle, atalarından aldıkları geleneklere körü körüne uyan Ümmî Arap müşriklerinin düşünce düzeyine inmişlerdir. Onlar da kendilerinin Allah yanında en makbul kimseler olduklarını söylemiş, fakîr Müslümanları, köleleri küçümsemiş­lerdi. Allah'ın rahmeti herhangi bir zümreye, topluma, mezhebe özgü değildir; bütün yaratıkları kapsar. Allah'ın rahmeti olan Cennet ne Yahudîlerin ne de Hıristiyanların elindedir. Cennet, Allah'ın mülküdür. Allah, cenneti dilediği kuluna lütfeder. O'nun lütfuna hiç kimse engel olamaz. Allah, halisane kendisine teslim olan kimselere cenneti va'det­miş­tir. Bu teslimiyyet ise, Yahudîlik ve Hıristiyanlıktan çok daha geniştir. Bunun adı İslâm’dır. Ve dünya kurulalıdan beri İslâm ile vasıflanan herkes cennete girer.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş