NAMAZDA SURE SIRASI VE HADİSLER PDF 
Salı, 16 Kasım 2021 00:00

NAMAZDA SURE SIRASI VE HADİSLER

Hocam namaz kılarken okunan zammı surelerin belli bir sırasının olduğunu öğrendim fakat tam olarak hangi namazın hangi rekatında hangi surenin okunacağı belli midir? Bilmiyorum. Sizden ricam bu konuda beni aydınlatmanız.

Sayın hocam daha önce sayenizde "kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz" hadisi şerifinin sağlam kaynaklara dayandığını öğrenmiştim fakat okuduğum bir yayında bu hadisin devamı olarak "Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz, Birleşiniz Fırkalara ayrılmayınız." olduğu geçiyordu. Gerçekten bu şekilde devamı var mıdır, varsa “fırkalara ayrılmayınız” derken ne kast edilmiştir? (Şu anki cemaatler veya tarikatlar kast edilmiş olabilir mi?); bir diğer hadisi şerifte ümmetim 72 fırkaya ayrılacaktır bunlardan 1 fırkası cennete gidecektir, diğerleri ise cehenneme. Gördüğünüz gibi kafam karmakarışık sizler de olmasanız bizim gibi cahiller ne yapardı bilemiyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Selâmetle..

Cevap: Namazda sureleri, Mushaf’taki sırasına göre okumak, fıkıhçılar tarafından müstehab görülmüştür. Ama bu şart değildir. Çünkü Mushaf’taki sure sıraları, aslında Kur'ân'ın iniş tarihine göre yapılmamış, başka ölçütler uygulanarak sureler sıralanmıştır. İniş tarihi bakımından ilk Sure Alak suresi, ikinci sure Kalem, 3. Müzzemmil, 4. Müddessir, 5. Fâtiha, .... gitmektedir.

Şimdi siz iki rekatlı bir namazı kılarken birincide Nisa Suresinden okurken, ikinci rekatta Bakara'dan okursanız fıkıhçılara göre bu güzel değildir. Uygun olanı Mushaf’ta da, iniş tarihi bakımından da önce olan Bakara'yı, ardından da Nisâ Suresini veya ondan bir âyeti okumaktır.

Ama halk dilinde “Namaz Sureleri” diye bilinen son kısa sureleri kastediyorsanız klasik yoruma göre meselâ önce Elem tere Keyfe suresini, ikinci rek’atta ise Kureyş Suresini okumalısınız. Farzların 3 ve 4. rek'atlarında sadece Fatiha okunur, başka sure veya âyet okunmaz.

Hadis konusuna gelince bunun izahı uzundur. Ayrıca bu konuya birkaç kez değindim. Bir hadisin çeşitli varyantları olabilir. Hangisinin en doğrusu olduğu hakkında da kesin bir şey söylenemez. Çünkü zaten o hadis rivayetinin de yüzde yüz Peygamber'in motamot sözü olduğu garantisi yoktur. Onun için hadisin doğruluğunun iki temel ölçütü olmalıdır. Birinci ölçüt, önce rivayetin, Kur'ân'ın temel düşünce ve hükümleriyle örtüşmesi, onlara ters düşmemesidir. İkinci ölçüt de rivayet zincirinin sağlam olmasıdır. İşte bu iki ölçüte tam tamına uyan hadis rivayetleri çok değildir. Bu bakımdan dinin temel ve değişmez kaynağı yüce Kur'ân'dır.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş