CEVŞEN PDF 
Çarşamba, 24 Mart 2021 00:00

CEVŞEN

Sayın Hocam, ‒bazı hocalar Cevşen duasının aslında hiç gelmediğini iddia ediyorlar‒ âdet halinde kadınlar Kur’ân okuyup namaz kılabilirler mi? Bu iki konu hakkında beni bilgi-lendirirseniz çok sevinirim..Saygılarımla...

Cevap: Cevşen, "bir tür zırh, savaş elbisesi" anlamına gelir. Sünnî kaynaklarında bulunmayan bu dua demeti, Şîîlerce çok değer verilen Dört Kitab’da Ehl-i Beyt yoluyla Hz. Peygambere dayandırılmıştır. Aslında Cevşen-i Kebîr (büyük cevşen) ve Cevşen-i Sagîr (küçük cevşen) adıyla bilinen, metinleri farklı iki dua demeti vardır. Cevşen-i Kebîr daha meşhurdur ve "Cevşen" denince önce akla bu gelir. Şîîlerce mu’teber Dört Kitab’da “Cevşen’i okuyan dört İlâhî kitabı okumuş gibi olur", "Bunu okuyan asla Cehennem’e girmez" veya "Üzerinde Cevşen yazılı kefenle gömülen kişi kabir azabı görmez.” gibi abartılı ve tevhîde aykırı iddiâlar, asla Peygamber’in sözü olamaz. Kişi öyle bir dua okumakla azaptan kurtulamaz. Kurtulmak için ruhun arınması gerekir. Ayrıca muskacılığa yönlendiren bu tür ifadeler Tevhîd inancıyla da bağdaşmaz. Hz. Peygamber döneminde asla herhangi birinin kefenine bir yazı falan yazılmamıştır. Yazı veya dua yazılı kefen de insanı kurtarmaz. Ancak Allah’a arı duru gönül götüren ruh kurtulur.

Kanaatime göre Cevşen Peygamberimizin okuduğu veya söylediği bir dua olmamakla beraber Allah’a kulluğu güzel ve şiirsel bir üslûpla dillendiren bir duadır. Her duanın Hz. Peygamber’e dayanmış olması da şart değildir. Peygamberimizden sonra nice büyük, salih insanların düzenledikleri dualar vardır. İşte Cevşen de onlardan biridir. Dinin ruhuna uygun her dua gibi Cevşen’i okumakta da elbette sevap ve yarar vardır. Ancak şu kadar sayıda okuma şartı yoktur. Dualarda önemli olan, belli sayıda okunması değil, gönülden, hissederek okunmasıdır.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş