KUR'ÂN VE EVRENSEL MESAJI (2) PDF 
Cuma, 19 Şubat 2021 00:00

KUR'ÂN VE EVRENSEL MESAJI (2)

(...dünden devam)

Sûfîlerin önderi İbrâhîm ibn Edhem diyor ki:

"Ma'rifeti, Sem'ân adlı bir rahipten öğrendim. Bir gün ibâdet ettiği ma'bede girdim:

— Ey Sem'ân dedim, sen ne zamandan beri bu ma'beddesin?

— Yetmiş yıldan beri buradayım, dedi.

— Ne yiyorsun? dedim.

— Ey Hanîfî, neden bunu sordun? dedi.

— Bilmek istedim, dedim.

— Gecede sadece bir nohut yerim, dedi.

— Kalbinde kim dolaşıyor (da içini dolduruyor) ki öyle bir nohutla idare edebiliyorsun? dedim.

— Karşında olanları görüyor musun? dedi.

— Evet, dedim.

— İşte onlar, senede bir gelip savma'amı süsler, çevremde dolaşır, bana saygı gösterirler. İbadet bana güç geldikçe o (bana saygı gösterilen) günü hatırlayıp, bir saatin şerefi hatırına bir yıllık güçlüğe katlanıyorum. Ey hanîfî, sen de ebedî şeref için bir saatlik sıkıntıya katlan (dünyâ ömrünü ibadetle geçir), dedi. Bu sözle kalbime ma'rifet oturdu.

— Daha söyleyeyim mi? dedi.

— Evet, dedim.

— Savma'a(ma'bed)den in, dedi.

İndim, bana, içinde nohut bulunan bir dağarcık sarkıttı ve dedi ki:

— Şimdi manastıra gir, oradakiler sana sarkıttığım şeyi gördüler.

— Manastıra girdim, Hıristiyanlar çevremi sardılar:

— Ey Hanîfî, Rahip sana ne sarkıttı? dediler.

— Kendi yiyeceğinden bir miktar verdi, dedim.

— Sen onu ne yapacaksın? O bize yaraşır. Kaça satarsın? dediler.

— Yirmi dinara dedim.

Hemen bana yirmi dinarı verdiler. Şeyhe (rahibe) döndüm:

— Hâtâ ettin, dedi, yirmi bin dinar isteseydin, yine verirlerdi.

O'na (Allah'a) kulluk etmeyenin şerefi böyle olursa, O'na kulluk edenin şerefi nasıl olur, bir düşün, ey hanîfî, Rabbine dön!" (İhyâ Ulûmi'd-dîn; Telbîsu İblîs: 147-148.)

İnsan Hakları:

Kur'ân-ı Kerîm, her insanın, doğuştan birtakım hakları olduğunu belirtir. Bun­ların başlıcaları: 1) Yaşama hakkı, 2) İnanma hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, …

1) Yaşama hakkı: Hakların başında yaşama hakkı gelir. Yalnız insan değil, her can, kendini koruma ve savunma güdüsüyle donatılmıştır. Her canlı, yaşamak için çırpınır, kendisine zarar verecek şeylerden doğal olarak kaçar. Kendini savunma tedbir­leri alır. Allah'ın yarattığı canı bir başkasının öldürme yetkisi yoktur. Bir başkasına zarar vermeyen canlı öldürülmez. Özellikle haksız yere bir insanı öldürmek çok büyük bir suçtur.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş