ATATÜRK DİNİ DÜŞÜNCE İLE İÇ İÇEDİR (2) PDF 
Salı, 12 Ocak 2021 00:00

ATATÜRK DİNİ DÜŞÜNCE İLE İÇ İÇEDİR (2)

(...dünden devam)

Atatürk’egöre din, bilime aykırı değildir: “Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o, bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin menfaatine, İslam'ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı.”( Atatürk'ün S. D. II, 1923, s. 127)

"Atatürk ve Din"

S. D .Ü. İlâhiyat Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. İsmail Yakıt'ın yazdığı, "Atatürk ve Din" adlı Kitabı yayınlamıştır. 2002 yılında basılmış olan ve küçük boy 65 sayfadan oluşan Kitapta: "Atatürk'ün Din Anlayışı, Hz. Muhammed'e Kur'ân-ı Kerim'e, gerçek din bilginlerine bakışı, azgelişmişliğin nedenleri ve din eğitimi konusundaki düşünceleri özlü biçimde yansıtılmaya çalışılmıştır. Kitapta Atatürk'ün asla dinsiz olmadığı, Ramazanlarda Dolmabahçe sarayında hafızları toplayıp Kur'ân dinlediği, dini sohbetler yaptığı; annesinin ruhu için hafızlara hatim ısmarladığı; dinin ruhunu kavramış aydın din bilginlerine saygı duyduğu belirtilmektedir.

Atatürk'ün çeşitli münasebetlerle belirttiği bazı görüşlerinden ve söylemlerinden örnekler verilmektedir:

Milli Mücadelenin kazanılmasından sonra gittiği Balıkesir'de, 7.2.1923 tarihinde Zağnos Paşa Camiinde öğle namazının kılınmasını müteakip şehitlerin ruhuna ithafen okunan mevlitten sonra minbere çıkan Atatürk, halka hitaben şunları söylüyor:

"Ey millet, Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selâmeti, âtıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenabı Hak tarafından insanlara hakayık-ı dîniyyeyi (din gerçeklerini) tebliğe memur ve resul olmuştur. Kanun-ı esâsî (anayasa), cümlenizce malûmdur ki Kur'ân-ı azîmüşşan'daki nusustur (âyetlerdir). İnsanlara feyiz ruhu vermiş olan dinimiz, son dindir, ekmel (en olgun) dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen tevafuk ve tetabuk etmekte(uygun düşmekte)dir...

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş