ALÎ EVLÂDI (2) PDF 
Cuma, 08 Ocak 2021 00:00

ALÎ EVLÂDI (2)

(...dünden devam)

Böylece Hz. Alî’nin 33 çocuğu olduğu anlaşılır. Oğullarının isimleri:

Hasan, Hüseyin, Muhsin, Muhammed Hanefiyye (Büyük Muhammed) Ortanca Muhammed, Küçük Muhammed, Abbas, Cafer, Abdullah, Osman, Ubeydullah, Ebubekir, Ömer, Yahya, Avn

Kızları ise şunlardır:

Büyük Zeynep, Büyük Ümmü Gülsüm, Ümmül-Hasan, Rukıyye, Büyük Remle, Ümmü Hani’, Meymune, Küçük Zeynep, Küçük Remle, Küçük Ümmü Gülsüm, Fâtıma, Ümâme, Hadice, Ümmül-Kiram, Ümmü Seleme, Ümmü Ca’fer, Cümâne, Nefîse ve küçük iken ölen ismi bilinmeyen bir kız.

Ahmed b Hanbel, Müsned’inde, Hz. Hasan, babasının ölümü üzerine yaptığı konuşmayı aktarmıştır:

«Dün bir adam (Hz. Alî), aramızdan ayrıldı. Öncekiler ilim hususunda onu geçemediler. Sonrakiler de ona ulaşamayacaklardır. Rasûlullah, bayrağı ona vererek gazaya gönderirdi. Cebrail sağ yanında, Mikail de sol yanında bulunurlardı. Fetih kendisine müyesser olmadıkça gazadan geri dönmezdi.» (İbn Kesîr, El- Bidaye Ve'n-Nihaye)

Ali evlâdının pek çoğu felâketlere maruz kalmış ve sıkıntılı bir hayat yaşamışlardır. Bunun sebebi de iktidarın, onları kendilerine rakip ve saltanatları için tehlike görmesidir.

Hz. Peygamber (selâm ona) ölüm döşeğinde iken Hz. Alî’­nin, amcası Abbas ile yaptığı konuşmadan, halifeliğin kendi hakkı olduğuna inandığı anlaşılmaktadır.

Amcası Abbas, kendisine “Ben Hâşim oğullarının son demlerini bilirim. Resulullah bu hastalığından vefat eder. Biz yanına girip, kendisinden sonra kimin yerine geçeceğini soralım. Eğer bize geçecekse bilelim. Başkasına geçecekse bize bırakmasını rica edelim.” der. Hz. Alî cevaben: “Vallahi Resulullah’a sorduğumuzda şayet o kabul etmezse artık daha sonra hiç kimse bize bu mevkii vermez. Biz asla bir şey sormayalım!” der. (İbn Sa’d, Tabakat: 2/245-247). Bundan dolayıdır ki Hz. Alî, Hz. Fatıma’nın vefatına kadar Hz. Ebubekir’e bey’at etmedi.

Bilindiği üzere Hz. Hasan, babasından sonra halife oldu ama Müslümanlar arası kan dökülmemesi için, Muaviye’nin ardından halife olmak kaydıyla Muaviye lehine halifelikten feragat etti. Fakat bir süre sonra karısı Ca’de tarafından zehirlenerek hayatını kaybetti (Mes’udî, Murûc, 3/5-6).

Hasan ve Hüseyin neslinden gelip de halifelik iddiasında bulunanlar devrin iktidarı tarafından şiddetle cezalandırıldılar.

Zühd ve takvada daha üstün olan Hüseyin nesli ise Kerbelâ olayından sonra pek siyasete karışmayıp kendilerini ilme ve takvaya verdiler.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş