DİNE SALDIRANLARIN SAVLARI (2) PDF 
Pazar, 08 Kasım 2020 00:00

DİNE SALDIRANLARIN SAVLARI (2)

(...dünden devam)

Hocam bu Eşca kabilesinden birisi kim? Bu hadis doğru mu... en önemli iddiası bu hocam ve kaynağı var elinde.. Lütfen hocam bu iki iddiayı çürütmem gerekiyor. Zekât konusunda Hz. Peygamber zekât vermeyenlerin kellelerini vurduruyormuş iddiası bu. Nedir hocam bunun aslı? ...

Cevap: İslâm'ın Kitabı Kur'ân'dır. Hadislerin çoğu, Hz. Muhammed'den sonraki dönemlerde iktidara gelenlerin kamuoyundan toplattıkları düşüncelerden ibarettir. Bu sözlerin çoğu, asıl İslâm'ın Kitabı olan Kur'ân'a aykırıdır. İşte İslâm'a saldıranlar kasten bu sözlerin hepsini Peygamber'in kesin sözü gösterip İslâm'a saldırmaktadırlar. Kur'ân, saldırgandan başkasına saldırıyı asla tas­vibet­mez. Sadece saldırgana cevap verilir.

Kur'ân, Tevrat'ın recm (taşlayarak öldürme) cezasını kaldırmış, zina cezasını yüz sopaya çevirmiştir; gerçekte İslâm’da Recm hükmü yoktur. Çünkü Nisa Suresinin 25. âyetinde evlenen cariye zina ettiği takdirde ona, zina eden hür kadının cezasının yarısının uygulanması emredilir. Zina eden hür kadının cezası yüz sopadır. Bunun yarısı elli sopa eder. Zina ağır bir suçtur. Toplumun korunması için böyle bir ceza konulmuştur. Ama Tevrat'ta zinanın cezası recmdir. Kur'ân bunu hafifleterek yüz sopaya indirmiştir. Ancak cariye kendini koruyamayacak, karakter itibariyle de zayıf durumda olduğundan yüce Allah merhametiyle onun cezasını hafifletmiş, 50 sopaya indirmiştir. Eğer zina edenin cezası recm (taşlayarak öldürmek) olsaydı, onun yarısı olmazdı. Çünkü ölümün yarısı yoktur. Kur'ân, fuhşun çeşitli biçimlerine, hafiften en ağırına kadar üç türlü ceza belirlemiştir. Lezbiyenlik yapan kadınlara göz hapsi, eşcinsellik yapan erkeklere mahkemenin takdir edeceği uslandırma cezası (bir iki tokat yahut halk içinde sözlü hakaret); kadınla erkek arası fuhşa (yani zinaya) da yüz sopa.

Bu ceza sadece kadına değil, erkeğe de uygulanır. Recm hakkındaki hadislerin hepsi, Kur'ân'a terstir, Tevrat'tan alınıp hadis şekline sokulmuştur.

Dinden dönmenin cezası da ölüm değildir. Bunun bir cezası da yoktur. Çünkü Kur'ân: "Dileyen inansın, dileyen inkâr etsin!" (Kehf: 29) diyerek geniş inanç özgürlüğü getirmiştir.

Dinden dönenin öldürüleceği hakkındaki rivayetlerin hepsi Peygamber'den sonraki iki üç neslin anlayışlarını yansıtan sözlerdir. Bu konuda isterseniz "Kur'ân Ansiklopedisi" adlı eserimden "İrtidad" maddesini okuyabilirsiniz. Yahut "İslâm'da Güncel Tartışmalar" adlı eserimden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca sizinle tartışan o nasipsizlerin savları da yeni değildir. Turan Dursun adlı adam "Din Bu" adlı kitabında böyle tutarsız savlar ileri sürmüştü. Ben de ona cevaben "Gerçek Din Bu" adlı iki ciltlik bir eser yazdım. Ondan da yararlanmanız mümkündür. Bu savların hepsinim cevabı orada vardır. Ben ancak bu kadarını özetleyebilirim. Başarı dileklerimle.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş