ÖNYARGI BASİRETİ BAĞLAR PDF 
Pazartesi, 06 Temmuz 2020 00:00

ÖNYARGI BASİRETİ BAĞLAR

Öncelikle Selamun Aleyküm Allah Sağlıklı günler versin, Bi yazınızda Yunus Emre'nin Sünni Olduğunu Belirtmişsiniz Hatta Bırakın Yunus Emre’yi Hacı Bektaş Veli Hz.lerine Sünni Benzetmesi Yapmışsınız. Ben Eskişehir Mihallıcık Sarıköydenim. Yani Yunus Emre’nin Köyünden. Hatta Dedem Yunus Emre Türbedarı Hünkâr Hacı Bektaş Veli Hz.leri Dergâhında Postumuz Var. Elhamdülillah Müslümanız ve Türkmen Aleviyiz. Tapduk-i Koluna Bağlı Şeyhlerimiz Var. Sizden Ricam bir Daha Dikkat Edelim Herkes Kafasına Göre Yazı Yazarsa İnsanların Kafası Karışır. Böyle Yazdığınıza Göre Alevilik Hakkında Pek Bilginiz Yok Demektir. Yüzyıllardır Büyük Erenleri Hep Asimile Çabasında Oldu Mezhepci Gruplar. İsterseniz Köyümüze Gelin Misafir Edelim Erenler Sofrası Açalım Halil İbrahim Bereketi Kılalım. Hayırlı Günler...

Cevap: Siz kafanızdaki önyargıları bırakıp doğru düşünceye gelmelisiniz. Yunus'un Divanını okursanız, onun felsefesini ve mezhebini öğrenirsiniz. Bakın Yunus şöyle diyor:

Benem sâhip-kırân devrân benümdür

Benem key pehlevan meydân benümdür

(Pâdişâh benim, zaman benimdir. Pehlivan benim, er meydanı benimdir.)

Harâmîden benüm korkum kayum yok

Bu zor u bu kuvvet Hak'tan benümdür

(Eşkıyadan korkmam, tasalanmam. Bu güç ve kuvvet Hak’tan bana verilmiştir.)

Ebu Bekr-ü Ömer ol dîn ulusu

Aliyy-i Murtaza Osman benümdür

(Din ulusu Ebubekir Ömer, Osman Alî hep benimdir.)

Topu kim alısar çevgânımızdan[1]

Bu çevgân top ile meydân benümdür

(Çevgân: Cirit oyununda kullanılan değnek. Cirit oyununda topu bizden kim alabilir? Cirit meydanında top ve çevgân benimdir.)

Bana gelsün yoksul olan bay ola

Bu mâl u sermâye dükkân benümdür

(Yoksul olan zengin olmak için bana gelsin. Çünkü bu mal, sermaye, dükkân benimdir.)

Hasan'dur cismüm içre nûr-ı îmân

Hüseyn-i sâhibü'l-irfân benümdür

(Hz. Hasan, bedenim içinde iman ışığıdır. İrfan sahibi Hüseyin benimdir.)

Yûnus'um ben Yûnus iş bu cihanda

Benem sultân kulu sultân benümdür MTn, No. 31

(Bu dünyâda Yûnus benim. Sultan kulu sultan benim.)

Ebu Bekr-ü Ömer ol dîn ulusu

Aliyy-i Murtaza Osman benümdür

Diyerek Ebubekir, Ömer din ulusu diyerek bağrına basan Yunus’u dar görüşlü bir mezhepçi saymak önyargıdan başka ne ile izah edilebilir?

İslam’da Alevîlik, Sünnîlik yok. Kur'ân inancı var. Laf ili Alevî olunmaz. Alevî, Alî'ye bağlı, Ali yolunda giden demektir. Ali gibi yaşarsanız ne güzel. Ama Kur'ân'ın buyruklarını bırakıp Alevîlik iddiasında bulunmanın hiçbir anlamı yoktur. Alî'yi sevmek, Alî yolunda gitmek Alevîlikse asıl Alevî benim.

Hattâ Müslümanların çoğunluğu da Alî bağlısıdır. İmam-ı Şâfiî Hazretleri şöyle demiş:

Levkân hubbu Aliyyin rafdan

Fel-yeşhedi’s-sekalâni ennî râfıdıyyun

Eğer Alî’yi sevmek Râfıdîlikse, insanlar ve cinler tanık olsunlar ki ben Râfıdî’yim.

Alî yolunda gidenlere ne mutlu![1] Çevgân: Cirit oyununda kullanılan değnek

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş