İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (14) PDF 
Pazar, 10 Mayıs 2020 00:00

İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (14)

 (...dünden devam)

Sonradan Osman’ın öldürülmesi olayında Alî’nin parmağı oldu­ğunu iddia edenler olmuştur. Ama asla Alî’nin bu olayda bir rolü olma­mıştır. Kendisi Osman’ın öldürüldüğünü duyunca kendi oğullarına ve kardeş oğullarına sert çıkmış: “Siz kapıda beklerken nasıl Osman öldü­rüldü?” demiş, olayda yaralanmış olan Hasan’ı tokatlamış (İbn Âsım, el-Âhâd ve’l-Mesânî: 1/125, Ḫilâfetu Alî adlı kitaptan nakil, s. 87), Hüseyin’in göğsüne bir yumruk vurmuştur; Zübeyr’in oğluna ve Talha’nın oğluna hakaret etmiş ve kızarak evine giderken şöyle demiştir: “Ebediyyen size yuh olsun, yazıklar olsun!" demiş ve: "Allahım, ben onun kanına bulaşmış, ya da buna teşvik etmiş olmaktan uzak olduğumu sana arz ederim!" diye Allah'a arz-i niyaz etmiştir (Tabakat, Osman md).

İşte Alî’nin Osman’a karşı tutumu böyle samimiyyet ve itaat üzere idi. Ama sonunda Osman’ın şehidolması Allah’ın kaderinin bir tecellisiydi. Kaderin önüne geçilemezdi.

3- Mervan'ın mektubu

Osman, isyancılara arabulucu olarak Alî’yi gönderdi. Alî isyancılara, durumun düzeltileceğine ve fesadın ortadan kaldırılacağına dair halife adına söz vermiş ve isyancılar Mısır’a gitmek üzere yola çıkmışlardı, fakat yolda rastladıkları bir adamın üzerinden bir mektup çıktı. Bu mektupta, Mısır valisine, Mısır’dan Medîne’ye gelen isyancıların öldürülmesi emrediliyordu. Bunun üzerine isyancılar geri dönerek mektubu ve içeriğini Alî’ye anlattılar. Alî, Halife Osman’a bu mektuptan bahsetti. O, böyle bir mektuptan haberi olmadığını söyledi. Sonuçta bu mektubu, Osman'ın kuzeni ve damadı Mervan’ın yazdığı anlaşıldı.

Bunun üzerine Alî, arabuluculuğa devam etmek istemediğini söyleyerek evine çekildi. Bu sırada isyancılar halife Osman’a, ya halifelikten ayrılmasını ya da kendilerine komplo hazırlayan Mervan’ın kendilerine teslim edilmesini istediler. Halife’nin her iki teklifi de kabul etmemesi üzerine evini kuşattılar.

4- Osman'ın öldürülmesi

Osman, evinin kuşatılmasından Alî, Talha, Zübeyr ve Âi­şe’yi haberdar etti. Alî isyancıların bizzat yanına giderek onlara çıkıştı, yaptıkları hareketin kâfirlere bile yakışmadığını söyleyerek halifeye su gönderdi.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş