CEHENNEM CEZASI EBEDÎ Mİ? (2)
Perşembe, 12 Mart 2020 00:00

CEHENNEM CEZASI EBEDÎ Mİ? (2)

(...dünden devam)

Bir babayı düşünün, çocuklarından bir-ikisi hep kendisine isyan eder olsun, acaba bu baba isyan eden çocuğunu Ateşe atıp onun cayır cayır yanmasını, on yıl değil, yüz yıl değil, sonsuzca yanmasını ister mi ve buna yüreği dayanır mı? Dayanmaz değil mi? Bu böyle ise bilmelidir ki Allah'ın rahmeti, acıması kulun merhametinden çok çok fazladır. Bir Hadiste Allah'ın, yüz kat rahmet yarattığı, sadece bir katını yer yüzüne indirdiği, 99 katının kendi katında bulunduğu belirtilir. İşte tüm yaratıklar arasındaki acımaların, yere indirilmiş olan bir tek rahmetten aldığı pay sayesinde olmaktadır. O bir tek rahmetten aldığı payla hayvanlar yavrularına acıyıp süt verir, onları esirgerler. Merhametin 99 katı Allah'ın yanındadır. Yaratıklar bir tek rahmetten aldıkları payla yavrularına veya birbirlerine acırlar da 99 kat rahmet sahibi Allah, kullarına acımaz da onları sonsuzca yakmaktan zevk alır mı? 

Şunu da belirtmem gerekir ki Cennet Allah'ın rahmetinin, Cehennem ise gaza­bının tecellisidir. Rahmetinin payanı (sonu) yoktur. Ama gazabı sonsuz değildir. Bir kudsî Hadiste "Sebekat rahmetî alâ gaḍabî: Rahmetim gazabımı geçmiş­tir" bu­yurul­muştur. Yani Allah'ın merhameti, gazabına baskındır. Bundan dolayı Cennet sonsuzdur ama ıslah evi olan Cehennem ne kadar uzun sürse de bir gün son bulacaktır. Ebedî azap Allah'ın adaletiyle ve merhametiyle bağdaşmaz. Cenabı Hak buyurur ki:

"Eğer azap edecekseniz, size yapılan azap kadar azap ediniz; ama sabre­derseniz, andolsun ki o, sabredenler için daha iyidir." (Nahl Suresi: 126)

Hz. Peygamber (s.a.v.) Uhud Savaşı’nda amcası Hamza’yı kâfirler tarafından burnu ve kulakları kesilmiş, ciğeri çıkartılmış bir durumda görünce, “Allah’a andolsun ki eğer Allah bana zafer verirse senin yerine onlardan yetmiş kişiyi böyle yapacağım!” demişti. Fakat yeminine keffâret vererek bu sözünü uygulamamış Mekke’nin fethinde düşmanlarını affetmiştir.

Bir Hadiste "Eğer kâfir Allah katındaki af ve merhametin derecesini bilse, Allah'ın merhametinden ümit kesmez; mü'min de Allah katındaki azabın derecesini bilse ümitsizliğe düşebilir" buyurulmuştur. 

Abdullah b Abbas, hiç kimsenin sonucu hakkında kesin hüküm verilemez. Allah'ın kuluna ne yapacağını sadece Allah bilir, demiştir. 

Falan kişinin Cehennemin sonsuzca olduğunu söylemesi kendi düşüncesidir. 

Her kuluna her anda
Geh kahr-u geh ihsanda
Her anda O bir şanda
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

(devamı yarın..)