İNCİLLER'İN YAZIMI PDF 
Perşembe, 30 Ocak 2020 00:00

İNCİLLER'İN YAZIMI

Değerli Hocam, İncil’in Hz. İsa zamanında yazılı halde bulunup bulunmadığı konusunda bir bilgiye ulaşamadım. Tevrat’ın, Hz. Musa zamanında levhalara yazılarak Ahid Sandığında muhafaza edilmesi, Kur'ân âyetlerinin vahiy kâtipleri tarafından yazılması ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'in vefatından hemen sonra, onların toplanarak tasnif edilmesi gibi, acaba İncil de bu tarzda yazılmış ve toplanarak bir kitap halinde Hz. İsa zamanında tasnif edilmiş midir? Aydınlatırsanız çok sevinirim. Allah’ın Esselâm ismi ile. ...

Cevap: Sorunuz sizin İncil hakkındaki bilginizin yeterli olmadığını gösteriyor. İncil'i Hz. İsa hayatında yazdırmadı. Ken-di hayatında yazdırıp topluma bıraktığı bir kitap yoktur. Onun vefatından sonra öğrencileri, Hz. İsa hakkında bildiklerini mektuplarla çeşitli yerlere bildirdiler. İşte bu mektuplar derlenerek İnciller meydana geldi. Yüzlerce İncil. Ancak 325 tarihinde İznik'te toplanan Hıristiyan uzmanlar yüzlerce İncil arasından dördünü doğru, diğerlerini apokrif (uydurma) kabul ettiler.

Bildiğiniz gibi Hz. İsa Aramca konuşurdu. Oysa yazılan en eski İncil, İsa'dan yıllarca sonra Latince yazılmıştır. Yani Hz. İsa'nın konuştuğu orijinal dilde bir İncil yoktur. Ancak Hıristiyanlar, İsa'nın (kendilerince) göğe kaldırılmasından sonra çeşitli kimselere görünerek İncil'i inanırlar. Tabii bu iddianın bilimsel bir kanıtı yoktur. Peki, İsa bu İncilleri verdiyse niçin kendi diliyle vermedi ve İnciller arasında niçin bu kadar ayrılıklar var? İsa farklı İnciller mi verdi? İşin doğrusu böyle değil, İnciller, havarilerin İsa hakkındaki anlatımlarının ve bu konuda yazdıkları mektuplarının kendilerinin ölümünden sonra derlenmesiyle oluşmuştur. Yüzlerce İncil, daha sonra dörde indirilmiş, dördü dışındaki İnciller uydurma kabul edilmiştir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş