İLÂHÎ KİTAPLARIN KORUNMASI VE SON PEYGAMBERLİK SORUNU (3) PDF 
Çarşamba, 29 Ocak 2020 00:00

İLÂHÎ KİTAPLARIN KORUNMASI VE SON PEYGAMBERLİK SORUNU (3)

(...dünden devam)

O zamanlar üniversiteler yoktu, bilim böylesine gelişmemiş, insanlar henüz tam aydınlanmamıştı. Ama zaman geçtikçe insanlar aydınlanmakta, bilim yaygınlaşmaktadır. İnsanlar ayrıntıya ait yasaları yapabilecek hukuk kavramına ulaşmışlardır. Temel yasalar da zaten en son inen Kitapta vardır. Öyle ise yeni bir peygambere ve yeni bir kitaba ihtiyaç yoktur. Onun için Hz. Muhammed, son peygamber olarak kabul edilir. Ahzâb Suresinde Hz Muhammed'in, peygamberlerin hatemi (yani süsü, yüzüğü, yahut mührü) olduğu belirtilir. Bu kelimeyi hâtim şeklinde okuyanlar da vardır ki bu takdirde Hz. Muhammed'in, peygamberlik halkasını tamamladığı anlatılmış olur.

Özetle Hz. Muhammed'den sonra artık peygambere ihtiyaç olmadığı için onunla peygamberlik dönemi kapanmıştır ama velâyet (yani ermişlik) dönemi kıyamete dek sürecektir. Dinin ruhuna ermiş, basiret sahibi bilgin kullar vasıtasıyla ihtiyaç görüldükçe din tazelik bulacak ve böylece Son Zamana dek varlığını sürdürecektir. Peygamberimiz bu durumu, her asırda dine ruh üfleyecek, yeni bir soluk verecek müceddidlerin (tazeleyicilerin) geleceği şeklinde ifade buyurmuştur.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş