BAŞKASI YERİNE İSTİHARE ARACILIK MI?
Perşembe, 19 Aralık 2019 00:00

BAŞKASI YERİNE İSTİHARE ARACILIK MI?

Cevap: Sünnet olan, istihareyi kişinin kendisinin yapmasıdır. Ama başkası da yapabilir. Başkası adına istihare yapmak, Allah ile kul arasına aracı olmak anlamına gelmez. Ne ilgisi var bunun aracılıkla? İstihare ile Allah’a gidilmiyor ki. Sadece bir olay hakkında bilgi isteniyor. Bu bilgi, kalb gözü açık olanlara daha net gelebilir. Peygamber’e gelen mesajlar, salih insanlara gelen ilhamlardan herkes istifade eder. Çünkü herkes bu vahiy veya ilhamları alamaz. Nasıl peygamberler ve velîler, kendilerine gelen vahiy ve ilham mesajlarıyla Allah ile kul arasında aracı değillerse başkası adına istihare yapmak da kul ile Allah arasına aracı olmak anlamına gelmez. Aracılık, ibadetlerde olur. Yani kulun, doğrudan Allah’a tapacağı yerde hayali tanrılar vasıtasıyla Allah’a tapması kendisiyle Allah arasın aracılar sokması demektir.