CESEDİ YAKMAK CAİZ Mİ? (1) PDF 
Pazar, 01 Aralık 2019 00:00

CESEDİ YAKMAK CAİZ Mİ? (1)

Sayın hocam, İslâm'da cesetleri yakmak yok. Neden yakılmıyor, bir kişi vasiyet etmiş olsa cesedi yakılabilir mi? Ben şu anda mesleklerle ilgili kursa gidiyorum, bu konu üzerinde konuşuyoruz...

Cevap: “Sizi topraktan yarattık, yine oraya döndürürüz ve sizi bir kez daha ondan çıkarırız.” (Tâhâ: 55)

Tâhâ Sûresinin 55’nci âyetinde Allah, insanları bu topraktan yarattığını, tekrar toprağa döndüreceğini, yine oradan çıkaracağını bildirmektedir. Bu âyet, ilk insan da dahil, bütün insanların bu dünyâ toprağından yaratılmış olduğunu gösterir.

"30- Nefsi, onu kardeşini öldürmeye çağırdı, (o da nefsine uyarak) onu öldürdü, ziyana uğrayanlardan oldu. 31- Derken Allâh, ona kardeşinin ce­sedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. (Karganın yaptığını görünce); "Yazık bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten âciz miyin (ben?)" dedi ve pişman olanlardan oldu!" (Mâide: 30-31) âyetlerinde çekememezliğin sonuçlarını anlatmak üzere Âdemin iki oğlunun kıssası anlatılmıştır.

Âyetler iki Âdem oğlu arasında çıkan bir kavgadan kardeş­lerden birini öldürdüğü, dünyada ilk defa meydana gelen bu öldürme olayında kātil'in, öldürdüğü kardeşinin cesedini nasıl örteceğini düşünürken, ona kardeşininin cesedinin nasıl gömeceğini öğretmek üzere bir karganın gönderildiği, karganın hareketinden, kardeşini nasıl gömeceğini öğrenen Kātil'in, sonunda yaptığına pişman olduğu anlatılıyor.

Bu âyetlerde ilk insanın doğaya bakarak medeniyeti yavaş yavaş öğrendiğine işaret vardır. Demek ki ilk insan, ölüyü gömmeyi bilmiyordu. Gömülmeyen ceset kokuşur, cesette canlıların yaşamasına zararlı mikroplar ürer. Onu gömmek, doğanın ve insan sağlığının korunması bakımından önemli bir aşamadır. İşte ilk insan, çevreye bakarak ölüyü gömmeyi öğrenmiştir. Bunu öğretmek, Allâh'ın ona verdiği ibret alma yeteneğiyle olduğundan, Allah'ın insana lütfudur. Karganın gelip, onun karşısında öldürdüğü bir hayvanı gömmesi, rastlantı değil, insanın öğrenmesi için Allah'ın gönderisiyle olmuştur.

Ölüleri açıkta bırakmak doğanın kirlenmesine yol açtığı gibi yakmak da aynı şekilde kirlenmeğe yol açar. Zira yakılan cesetten çıkan zehirli gazlar çevreye yayılıp atmosferi kirletir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş