ÇOCUKLARLA AYRILMIŞ OLAN ANNE BABAYLA İNSANİ MÜNASEBETLERİ (1) PDF 
Çarşamba, 06 Kasım 2019 00:00

ÇOCUKLARLA AYRILMIŞ OLAN ANNE BABAYLA İNSANİ MÜNASEBETLERİ (1)

Muhterem hocam, Kızımın kocası ateist olduğunu ve yabancı uyruklu bir kadın ile aşk yaşayıp zina yaptığını itirafta bulun­du­ğundan boşanma suretiyle nikah akitlerini feshetmiş­ler­dir. Biri 14 (Erkek) diğeri 9 (Kız) yaşlarında olan çocuklarının velayeti anneye verilmiştir. Ancak babası; kanunen çocukları ile görüşeceği günlerde boşanmalarına sebep olan yabancı uyruklu kadın ile tanıştırıp, onunla gün geçirmelerinde bir sakınca olma­dığı düşüncesindedir. Ancak kızım bunun dinen bir sakıncası olup olmadığı konusunda tereddüt etmekte ve çocukların o kadın ile beraber olmasına razı gelmemektedir.

Ateist olan ve başka bir kadın ile yaşadığı zina olayından sonra boşanan erkeğe, velayeti annede olan çocuklarını görme­sinde ve zina yaptığı kadın ile tanıştırıp beraber yaşamasında dinen bir sakınca var mıdır? Bu konudaki içtihatlar nelerdir? Teşekkür ederim. Saygılarımla...

Cevap: Bir kere siz bana İslâm hukukuna ilişkin bir soruyu soruyorsunuz. Ben de cevabı din hukukuna göre veriyorum. Ateist olan bir erkekle evlenmek veya onunla evliliği sürdürmek dinen caiz değildir. Âyet şöyle buyurur: 

"Allah’a ortak koşan kadınlarla, on­lar inanıncaya kadar, ev­lenmeyin. (Allah’a or­tak koşan hür kadın), hoşunuza gitse dahi, ina­nan bir cariye, ortak koşan (hür) kadından iyidir. Ortak koşan erkekler de inanıncaya kadar, onları (kadınlarınızla) evlendirmeyin. (Allah’a ortak koşan hür erkek) hoşunuza gitse dahi, inanan bir köle, ortak koşan (hür) adamdan iyidir. (Zira) onlar ateşe çağırıyorlar. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırıyor. İnsanlara âyetle­rini açıklıyor ki öğüt alsınlar." (Bakara: 221)

Ve buyurur: “Ne bu(inanan kadı)nlar müşriklere helâldir; ne de onlar bunlara helâl olurlar. Onların (bu kadınlara) harcadık­ları (me­hirle­ri)ni onlara verin. Ücretlerini kendilerine verdi­ğiniz tak­dirde bu(ka­dı)nlarla ev­lenmenizde sizin için bir günâh yoktur. Kâfir kadınların ismetlerini (nikâh bağlarını) tutmayın (onları salıverin ve kâfirlere katılan kadınlara) harcadığınız(mehr)i isteyin. Onlar da (size katılan kadınla­rına) harcadıklarını istesinler. Bu size Allah'ın hükmüdür. Aranızda (böyle) hükmediyor. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sâ­hibidir." (Mümtehine: 10)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş