NA­SIL ZİKRET­ME­Lİ PDF 
Salı, 05 Kasım 2019 00:00

NA­SIL ZİKRET­ME­Lİ

Hocam Muharrem Sırrı Efendi’nin zikrini yapmak için dil damağa yapışık Allah Allah diye mi zikretmeli Üveysî olarak faydalanmak lazım bizamet...

Cevap: Zikir, tasavvufta sistemleştirilmiş, bazı esaslara bağlanmıştır. Tasavvuf usulüne göre aşağıdaki şekilde zikir yapılırsa ruh gitgide sâfiyyet kazanır.

Na­sıl Zikret­me­li:

Zikir, tasavvufta sistemleştirilmiş, bazı esaslara bağlanmıştır. Tasavvuf usulûne göre aşağıdaki şekilde zikir yapılırsa ruh gitgide sâfiyyet kazanır:

Mümkünse gecenin son üçte birinde, değilse günün uygun bir saatinde abdest alıp iki rekât namaz kılmalı, kıbleye karşı oturup 25 kere "Estağfirullah" dedikten sonra bir Fatiha, üç ihlâs, üç salavât-ı şerîfe okuyup sevabını Hz. Peygamber Efendimizin ve evliyâul­lâhın ruhlarına bağışlamalı, on beş dakika kadar âhireti düşünme­lidir. Bundan sonra dilini üst damağına yapıştırarak sadece kalbiyle "Allah, Allah, Allah..." diye zikretmelidir. Allah’ı böyle anarken kâinatta O’ndan başka her şeyin yok olduğunu, yalnız O’nun var olduğunu düşünmelidir. 45-50 dakika kadar böyle zikrettikten sonra yine bir Fatiha, üç ihlâs, üç salavât-ı şerîfe okuyup Peygamber Efen­dimizin ve evliyâullâhın ruhlarına bağışlayıp kalkmalıdır. Bundan sonra da işinin başında, çalışırken, gezerken her yerde Allah’ı unutmamaya gayret etmelidir. Bu tür zikir netîcesinde kalb sâfiyyet kazanır, hattâ bazı nurlar görünebilir ama böyle nurlar görünsün diye değil, sırf Allah’ın rızâsına ermek için O’nun adını anmalı, aşk-ı ilâhîye yanmalıdır. İnsanı gerçek kemâle ulaştıran, şüphe yok ki aşk-ı ilâhîdir, yani Allah sevgisidir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş