ANKEBÛT SURESİ 45. AYET (4) PDF 
Cumartesi, 12 Ekim 2019 00:00

ANKEBÛT SURESİ 45. AYET (4)

(...dünden devam)

Onlar ki Allah anıldığı zaman kalbleri titrer. Başlarına gelene sab­re­derler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allâh yoluna) har­carlar.” (Hac: 88/35)

İşte gerçek din duygusu, Allah’ı son derece sevme ve O’na saygı, O’nun emirleri uyarınca hareket etme şeklinde tecellî eder.

Zikir hakkındaki âyetler yanında zikri öven ve zikre yönelten pek çok da Hadîs vardır: Zikri emreden âyetlerden birkaçı;

“Ayakta, oturarak ve yanlarınız üzerine yatarken Allah’ı zikredin.” (Nisâ: 98/103)

“Allah’ı çok zikredin ki felâha eresiniz.” (Cum'a: 96/10)

“Rabbini çok zikret, halktan kesilerek O’na yönel.” (Müzzemmil: 3/8)

Ey mü’minler, mallarınız ve çocuklarınız, sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın.” (Münâfikun: 103/9)

“Kendi içinde ağlaya, sızlaya, korkarak fakat bağırıp çağırmadan sabah akşam zikret; gafillerden olma.” (A'râf: 39/205)

“O erkekler ki onları ne ticaret, ne de alışveriş, Allah’ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymaz.” (Nur: 102/37)

Zikir hakkında daha birçok âyet bulunduğu gibi zikre teşvik eden pek çok Hadîs de vardır. Bunlardan birkaçına da işâret edelim:

“Allah’ı zikredenle etmeyen, diri ile ölü gibidir.” (Buhârî, Da‘avât: 67; Müslim, Zikir: 12)

“Her şeyin bir cilâsı vardır, kalblerin cilâsı da Allah’ı anmaktır. İnsanı Allah’ın azabından en çok koruyacak şey, Allah’ı anmaktan başkası değildir. (Allah yolunda cihâd da mı değil? dediler) Hayır, kesilinceye kadar vuruşsa dahi buyurdu.” (Tirmizî, Da‘avât: 5)

“Bir topluluk oturup Allah’ı zikrederse melekler onları kuşatır, rahmet onları kaplar, üzerlerine sekîne (huzur, feyiz) iner ve Allah, onları yanındakilere anar.” (Müslim, Zikir: 1, 11)

‘Allah’ın Elçisi, ‘Cennet bahçelerini gördüğünüz zaman orada nasîbinizi yiyiniz’ dedi. ‘Cennet bahçeleri nedir?’ diyesoruldu. ‘Zikir halkalarıdır’, buyurdu.” (Tirmizî, Da‘avât: 83; İbn Hanbel, Müsned: 3, 150)

“Benim de kalbim bulutlanır, (bana da gaflet gelir) ben günde yüz kere Rabbime istiğfar ederim.” (Müslim, Zikir: I2)

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş