SEKSEN YAŞINA GELEN KIŞI KUR’ÂN’I OKUYAMAMAKTAN SORUMLU MUDUR? PDF 
Pazartesi, 30 Eylül 2019 00:00

SEKSEN YAŞINA GELEN KIŞI KUR’ÂN’I OKUYAMAMAKTAN SORUMLU MUDUR?

Sayın hocam iyi günler, aklıma takılan bir sorum olacak cevaplarsanız sevinirim. 80 yaşına gelmiş bir kişinin “Ben okuma yazma bilmiyorum bu nedenle Kuranı Kerim’i bilmiyorum” demekle sorumluluktan kurtulabilir mi? Yani bir insan okuma yazma bilmiyorum diye Kuran’dan habersiz olması ahirette gerekçesi olabilir mi İlk emir oku ayetine aykırı değil midir? Saygılarımla...

Cevap: Kur'ânı okumak manasını anlamak demektir. Seksen yaşına gelmiş kişi Kur'ân'ın orijinalini okuyamasa da bir mealini alıp okur ve orda ne emrediliyorsa onları yaşar. İşte o insan Kur'ân'a karşı vazifesini yapmıştır. Yoksa manasını anlamadığı Arapça Kur'ân'ı okumakla hiçbir şey anlamadığı için vazifesini yapmış olmaz. Okumaktan maksat anlamaktır. Kur'ân'ın ilk muhatabı Araplar olduğu için Arapça indirilmiştir. Arap olmayanlar manasını okuyarak onu uygularlar. Bu konuda Kur'ân şöyle buyurur: "Biz Kur'ân'ı Arapça indirdik ki düşünüp anlayasınız." (Yusuf: 1) ve buyurmuştur: "Eğer biz onu, yabancı (dilde) bir Kur'ân yapsaydık derlerdi ki: 'Âyetleri (anlayacağımız) bir dille açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı söz mü (geliyor)?' De ki: 'O, inananlar için bir yol gösterici ve (gönüllere) şifâdır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve o, onlara bir körlüktür. (Sanki) Onlar, uzak bir yerden çağırılıyorlar (da duymuyorlar)'."  (Fussilet: 44)

Yunus’un şu dizeleri bu gerçeği gayet Güzel anlatmaktadır:

Okumaktan ma‘na ne, kişi Hakk'ı bilmekdür

Çün okudun bilmezsin ha bir kuru emekdür

(Okumanın amacı Hakk’ı bilmektir. Okuduğun halde Hakk’ı bilmezsen boşa emek harcamışsın.)

Okudum bildüm deme çok tâ'at kıldum deme

Er Hak bilmez isen abes yere yelmekdür

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş