ŞEYHTEN MEDET UMULUR MU? *** HACI BEKTÂŞ-I VELÎ’NİN İTİKADI NE İDİ? PDF 
Pazartesi, 09 Eylül 2019 00:00

ŞEYHTEN MEDET UMULUR MU?

Cevap: Maalesef bazı tasavvuf ve tarikat çevrelerinde şeyhe olağanüstü güç verilmekte, şeyh âdetâ tanrılaştırılarak şirk yolu açılmaktadır. Şeyh insandır, sıradan insanlar gibi bir insan. O da hasta olur, kızar, bunalır, ıstıraplar çeker. Zaafları vardır. Hiçbir zaman insan, tanrı olamaz. Ancak zaman zaman Allah, bazı salih kişilere ikrâmda bulunur, onlara bazı gizli bilgiler verir. Fakat bu tıpkı şimşek çakması gibi geçi­cidir, asla sürekli olamaz. Bu bakımdan onları gaybı bilir, yarını bilir gibi düşünmek Kur’ân’a aykırıdır, hattâ şirktir. Değil şeyh, Peygamber bile yarını bilmez “Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse hangi yerde öleceğini bilmez. (Her şeyi) bilen, (her şeyden) haberi olan yalnız Allah'tır.” (Lokman: 34)

 


 

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ’NİN İTİKADI NE İDİ?

Hocam merhaba, sizce Hacı Bektaş-ı VeLi büyük bir evliya mıydı yoksa itikadı bozuk biri miydi? İtikadının bozuk olduğunu iddia edenler var. Ne diyorsunuz? ...

Cevap: Hacı Bektâş-ı Velî, Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş, Peygamber Sünnetine göre yaşamış, Ahmed Yesevî yolunda bir Hak eridir. Ama bugün Bektâşî diye bilinen tarîkatin, gerçekte Hacı Bektâş ile bir ilgisi yoktur. Hacı Bektâş’ın eserleri ortada. Bu eserlerde dine, sünnete aykırı hiçbir şey mevcut değildir. Yunus Hacı Bektaş’ın öğrencisinin öğrencisidir. Hacı Bektaş; Mevlânâ, Taptuk Emre, Yunus Emre. Bunlar dinin ruhunu yaşayan, nefsin kaprislerini kırıp yücelmiş mana erleridir. Bunlara dil uzatanlar var ya, asıl sapıklar dini ruhundan soyutlamış olan, o kimselerdir. Siz Hacı Bektaş’ı anlayabilmek için merhum Prof. Dr. Esat Coşan’ın Hacı Bektaş üzerine yazdığı eserleri okuyunuz. Hacı Bektaş’ı en iyi bilen o idi.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş