KUR’ÂN’DA NAMAZIN NASIL KILINACAĞI HAKKINDA AYRINTI VAR MI? (2) PDF 
Salı, 03 Eylül 2019 00:00

KUR’ÂN’DA NAMAZIN NASIL KILINACAĞI HAKKINDA AYRINTI VAR MI? (2)

(...dünden devam)

Demek ki âyetlerde namazın temel öğeleri olan ayakta durma, rükua varma (öne eğilme) ve secde etme (alnı yere koyma) açıkça anlatılmıştır. Ancak ayrıntıya girilmemiştir. Buna gerek yoktur. Çünkü hita­bedilen toplum namaz ibadetinin yabancısı değildi. Onlarda da hatâlı olsa namaz vardı. Çünkü bu ibadet bütün İlâhî dinlerde vardır. Musa dininde de, İsa dininde vardır. Ben Süryanilerin, aynen bizim gibi ayakta durma, eğilme ve secde etme şeklinde namaz kıldıklarını gördüm. Onlar bunu günde 7 kez yapıyorlar. İsterseniz gidin Mardin’deki ünlü kiliseye bakın.

Şimdi bu âyetlerde namazın üç temel öğesi anlatıldı. Bir öğe kaldı: O da Kur’ân okuma. Bu husus da Müzzemmil ve İsrâ Surelerinde vurgulanır.

Müzzemmil Suresi’nin 20’nci âyetinde Kur’ân okumanın, namazın öğesi olduğu belirtilir: “Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte bi­rinde kalktığını; Seninle beraber bulunanlardan bir top­luluğun da böyle yap­tığını biliyor. Geceyi ve gündüzü takdîr eden Allâh, sizin onu sayamayacağı­nızı (zamanı hesabedip gecenin belli sâatlerinde kalkamayacağınızı) bildiği için sizi affetti. Artık (namaz kılarken) Kur'ân'dan kolayınıza geleni okuyun (ne kadar kolayınıza gelirse o kadar okuyun.) Allâh, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allâh'ın lütfunu ara­yan başka kimseler ve Allâh yolunda savaşan daha başka insanlar bu­luna­cağını bilmiştir. Onun için Kur'ân'dan kolayınıza geldiği kadar okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için verdiğiniz hayır­ları, Allâh katında verdiğinizden daha hayırlı ve mükâfâtça daha büyük bula­caksınız. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allâh, çok bağışlayan, çok esir­geyendir.” (Müzzemmil: 20)

“Güneşin sarkmasından (aşağı kaymasından) gecenin kararmasına (yatsı vaktine) kadar namaz kıl ve sabahın Kur'-ân'ın(ı, uzunca Kur'ân okunan sa­bah namazını) da (unutma). Çünkü sabah Kur'ân (okuması) görülecek şeydir. Ayrıca senin gecenin bir kısmında Kur’ân oku(yup namaz kıl)mak üzere uyanman gerekir! Böylece Rabbinin, seni güzel bir makama ulaştırması umulur.” (İsrâ: 78-79) âyetlerinde de namazda Kurân okunması emredilmektedir.

İşte namazın temel ögeleri: Ayakta durma, Kur’ân okuma, rükûa var­ma, secde etme… Bunlar Kur’ân’da özetle ve vurgu ile anlatılmıştır.

Geriye rükû ve secdedeki duâ ve tesbihler kalıyor. Kur’ân Allah’ı çok anmayı, O’nu belirgin zamanlarda tesbih etmeyi emreder. Kaf Suresin’de secdenin ardından Allah’ın tesbih edilmesi emredilir. Fakat hangi tesbihler okunacak? Bunlar konusunda ayrıntıya girilmez. Çünkü bu tes­bîhler farz değildir. Peygamberimizden rükû ve secdede çeşitli tesbih formları aktarılmıştır. Bu tesbihler okunmasa da namaz yerine gelir. Sadece Allah veya Subhanellah demek de yeterlidir. Ama Peygamberimizden aktarılan tesbîhlerin okunması daha uygundur.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş