AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER NEDİR? (6) PDF 
Salı, 27 Ağustos 2019 00:00

AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER NEDİR? (6)

(...dünden devam)

Kişinin, elinin altında çalışan hizmetçilere, işçilere güzel davranması, Kur'ân'ın emridir. Ebûzer el-Ğifârî (r.a.) şöyle diyor:

“Benimle kardeşlerimden bir adam arasında bir hâdise oldu. Bu ada­mın annesi yabancı idi. Kendisini annesinden ötürü kınadım, ona hakaret ettim. Beni Peygamber(s. a. v.)e şikâyet etti, Peygamber (s. a. v.) ile karşıla­ştığımda bana:

–Ey Ebûzer, sen, içinde câhiliyyet bulunan bir adamsın! dedi. De­dim:

–Ya Resulâllah, Kim adamlara söverse onlar da onun babasına anası­na söverler. (O bana sövdü, ben de onun anasına hakaret ettim). Buyurdu ki:

–Ey Ebûzer, sen içinde câhiliyyet ahlâkı bulunan bir adamsın. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin ellerinizin altına vermiştir. Yedikle­rinizden onlara da yediriniz. Giydiklerinizden onlara da giydiriniz. Onlara ağır işler teklif etmeyiniz. Eğer ederseniz onlara yardım ediniz!”

İfâdeden anlaşıldığına göre Ebûzer’in hakaret ettiği Müslüman kö­le, işçi tabakasından bir kişi imiş. Bu Peygamber öğüdünden de insan­ların, Allah katında eşit oldukları, herkese saygılı davranmak gerektiği anlaşılır.

Hz. Peygamber (s.a.v.) ölüm hastalığında dahi hizmetçilere, zayıflara iyilik edilmesini tavsiye etmiş: “Namaza dikkat ediniz! Namaza dikkat edi­niz! Elinizin altında bulunanlar hususunda Allah’tan kor­kunuz!” buyur­muştur (Ebî Dâvûd, Edeb: 124; İbn Mâce, Vasâyâ: 1).

İbn Mâce ve İmam Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettikleri bir hadîse gö­re kişinin kendi nefsine, çocuğuna, karısına ve hizmetçisine yedir­dik­leri, ken­disi için sadaka olur.

Allah’ın Resulü (s.a.v.), hizmetçi yemek getirdiği zaman onu sofraya oturtup beraber yemek yemeyi tavsiye etmiş, sofrada oturtmayacaksa, ye­meğin sıcaklığını ve tadını hissetmiş olan hizmetçinin yemekte gözü kalma­ması için hiç değilse ona bir iki lokma vermeyi emretmiştir (Bu­hârî, At’ime, bâb: 55; Müslim, Eymân: b. 10).

Resulullah'ın bir öğütleri de şudur:

“Üç şey var ki kimde bulunsa Allah onu korur ve cennetine sokar: Za­yıfa acımak, anaya babaya şefkat, merhamet, el altında bulunanlara iyilik.”

Toplumun özellikle zayıf, ezilen insanlarına iyilik etmeği, şefkat ve mer­hamet göstermeyi buyuran daha pek çok hadîsi şerîf vardır.

D- Âile Bütünlüğünün Önemi:

Mü’min: 7-9. âyetlerde Allah’ın Arşını taşıyan yüce meleklerin, mü’­minler için mağfiret dileyip Allah’tan, onları cehennem azâbından korumasını, onları iyi huylu, inanmış ataları, eşleri ve çocuklarıyla birlikte cennete sokmasını diledikleri anlatılmaktadır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş