KUR’ÂN ABDESTSİZ ELE ALINABİLİR Mİ? PDF 
Salı, 06 Ağustos 2019 00:00

KUR’ÂN ABDESTSİZ ELE ALINABİLİR Mİ?

Vâkıa Suresi’nin 79. âyetinde “Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz” buyurulmaktadır. Beni çelişkiye düşüren durum şu: Hem Kur­’ân okumak için abdest almak gerekmez deniyor, hem de tertemiz olmak gerekli deniyor. Burada kastedilen temizlik hangi anlamda kullanılıyor? Selâm ve saygılar.

Cevap: Sanıyorum bu konuyu epey işledim ama konuyu özetle açıklığa kavuşturayım: Vâkı‘a Sûresi’nin 77-80. âyetlerinde, Hz. Muhammed’e vahyedilen değerli Kur’ân’ın, mutahherlerden başkasının dokunmadığı Saklı Kitab’da bulunduğu vurgulanmaktadır. Burada Kur’ân’dan değil, Kitâp’tan söz edilmektedir. Kur’-ân’ın, O mutahherlerden başkasının dokunmadığı Saklı Kitap’ta bulunduğu belirtilmektedir. Kur’ân’ın bulunduğu Saklı Kitâb hakkında iki ihtimal vardır. Birincisi Saklı Kitâp, Levh-i Mahfuz’dur. O Kitaba dokunabilenler de mutahherler, yani tertemiz olan meleklerdir. İşte o tertemiz melekler, Saklı Kitap’taki bilgileri alıp Hz. Muhammed’e vahyetmektedirler.

İkinci ihtimale göre Saklı Kitâb, Hz. Mûsâ’ya verilen Ki­tâb’­dır. Bohçalar içinde özenle saklanan O Kitâb’a sadece mutah­herler dokunabilir. Mutahher, temiz mânasına geldiği gibi sünnetli anlamına da gelir. Bu durumda Mutahherler, sünnetli olan Kitap ehli din bilginleridir. Bilindiği gibi Yahudilerde de Sünnet vardır.

Âyetlerde, vahyedilen Kur’ân’ın içeriğinin, sünnetli, tertemiz bilginlerin ellerinde özenle saklanan İlâhî Kitâp’ta mevcudol­duğu; daha açık bir ifâde ile İlâhî Kitâb’ın özünün, Hz. Muhammed’e Kur’­ân (okuma) olarak vahyedildiği anlatılmaktadır. Âyetlerin, Mushaf’ı abdestli olarak tutmakla bir ilgisi yoktur. Zaten bu sûrenin indiği sırada henüz Kur’ân Kitâp halinde derlenmemişti, vah-yedilenler, çeşitli yazı malzemesine yazılmış sahîfeler halinde idi, ama Kur’ân’ın tamamı bir Kitâp halinde değildi.

Özetle: Kur'ân okumak, Mushafı tutmak için abdest almak gerekli değildir. Elbette saygı için abdest alınsa daha iyi olur ama bu şart değildir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş