OYUN ŞANSI KADER Mİ, İNSANIN KENDİ BELİRLEMESİ Mİ? *** YARATILIŞTA ADALETSİZLİK VAR MI? PDF 
Çarşamba, 03 Temmuz 2019 00:00

OYUN ŞANSI KADER Mİ, İNSANIN KENDİ BELİRLEMESİ Mİ?

Cevap: Kader, Allah’ın bilgisidir. Allah’ın bilgisine sonradan bir şey eklenmez. Bütün olaylar geçmişiyle geleceğiyle O’nun bilgi ayna­sının karşısında bulunur. Zaman da mekân da görecelidir. Bize göre ge­lecek belki geçmiştir. Geleceğin en uç noktasına giderseniz o geçmişte kalır. Allah zamansızdır, zamanı O yaratmıştır. Onun için bütün varlıklar, O’nun bilgi aynasında yansır. Ama insan, belli bir alan içerisinde özgür­dür. Kendisi isteğiyle olayı seçer, Allah da yaratır. İnsan kumar oynamak ister, Allah da ona kumar oynama gücü verir. Belki insanın mahareti yanında içten gelen büyük isteği kendisine şans getirir, oyunu kazanır. Ona kazanma imkânı ve şansı veren Allah’tır ama Kur’ân’da yasak­lanmış bir eylemi yapmaktan ötürü insan sorumludur. Meselâ hırsızlık haram bir eylemdir. İnsan isterse Allah ona hırsızlık etme gücünü verir. Ama hırsız başarı ile eylemini bitirip de evi soyunca kazandığı kendisine helâl mi olur? Hayır.


 

YARATILIŞTA ADALETSİZLİK VAR MI?

Cevap: Siz dünyanın neresinde ve hangi din ortamında doğarsanız doğunuz, Allah’a ve âhirete inanır da bulunduğunuz dinin kurallarına göre Allah’a ibadet eder, güzel ahlak sahibi olursanız Kur’ân’a göre cennete gidersiniz. Allah cenneti herhangi bir dinin veya ırkın tekeline vermemiştir. Cennet vizesi almanın üç temel şartı vardır: Allah’a inanmak, âhirete inanmak ve salih amel, yani güzel ahlak sahibi olmaktır (Bakara 62, Maide 69. âyetler). Siz cennet tekelcilerinin sözlerine bakmayınız. Allah’ın rahmeti bütün kulları kapsar. Âlemlerin Rabbinde adaletsizlik olmaz. Peygamber gönderip açık açık uyarmadıkça da kullarına azabetmez: “Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur, kim de saparsa kendi aley­hine sapar. Hiçbir günâhkâr, başkasının günâh yükünü taşımaz. Biz elçi göndermedikçe azâb ede­cek değiliz.” (İsrâ: 15)

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş