GELECEĞİ YALNIZ ALLAH BİLİR PDF 
Salı, 02 Temmuz 2019 00:00

GELECEĞİ YALNIZ ALLAH BİLİR

“Camiler cemaatle dolduğu halde namaz kılanın olmaya­cağı bir günün geleceği” söylentisi doğru mu?

Sayın Hocam, ben 75 yaşında emekli bir vatandaşım. Çocuklu­ğumdan beri büyüklerimden ve çok yerlerde dinlediğim sorudur: Bir gün gelecek, camiler cemaatle dolacak ama o gün bir Müslüman’a rastlan­mayacak. Hocam, acep bugünkü halimiz, o günün geldiği sözlerini mi hatırlatıyor? Cevaplarsanız çok sevap alırsınız. Selâm ve saygılar....

Cevap: O tür söylentilere bakmayın. O sözü 1200 yıl önce yaşamış insanlar da söylemişler ve kendi zamanlarının o gün olduğunu sanmış­lardır. Zamanındaki insanların davranışından memnun olmayanlar, böyle söylentilerle savunagelmiş-lerdir. Çünkü onlar, camiye gelip namaz kılan Müslümanlarda düşündükleri İslâm anlayışını veya davranışını bulama­dıkları için o insanları gerçek Müslüman saymamışlar ve bu yargılarını aynı düşüncedeki insanların ürettikleri bu tür söylentilere dayandır­mış­lardır. Oysa Kur’ân’ın kesin ifadesine göre gaybı, yani geleceği Allah’tan başka kimse bilmez. Asırlarca sonra olacak olayları, vahyin bildirmesi dışında hiç kimse bilemez. Peygamberimiz de böyle sözler söylemekten münezzehtir. Eğer öyle ise, yani o tür Müslümanların gelmesi ezelden planlanmış ise o zaman o insanları suçlamanın ne mantığı var? Madem Allah öyle programlamış, O’nun programı olur. Planlayan O ise sorumlu kimdir? Böyle şeyler Kur’ân ruhuna terstir. İnsanın elinden geldiğince kendisini ve çevresini düzeltmeğe çalışması gerekir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş