CENAZE NAMAZLARINDAKİ BİD'ATLER(1) PDF 
Pazartesi, 13 Mayıs 2019 00:00

CENAZE NAMAZLARINDAKİ BİD'ATLER(1)

Son birkaç yıldan beri Cenaze namazı kıldıran imamlar, bu namaza hayli katkılar yapmaya başladılar. Bid'at üzerine bid'at, şov üzerine şov.

1- Evvela Cenaze namazı niyetinden başlayalım. Niyet demek insanın yapacağı işi bilerek yapması, ne yaptığını içinden geçirmesi demektir. Cenaze namazını kılmaya gelen kimse zaten niyetini etmiştir. Yani Cenaze namazını kılıp ölüye dua etmek üzere gelmiştir. İnsanlar tesadüfen Musalla'da toplanmış değillerdir. O halde dil ile Cenaze na­mazına niyet etmek gerekmez. Ama dil ile söylemekte de sakınca yoktur. Fakat dil ile yapılacak niyet "Allah rızası için Cenaze namazını kılmaya niyet ettim' şeklinde olur. Önceleri cemaate, Cenaze namazına niyyet diye bir şey söylen­mezdi. Fakat birkaç yıldan beri İmamlar Cenaze namazına şöyle bir niyeti anons edip öğretmeğe başladılar:

"Niyet ettim Allah için namaza, Resulullah için salavâta, meyyit için duâya."

İlmihal kitaplarında "Resulullah için salavâta" niyet edile­ceği ifadesi yoktur. Bizim din konusunda önderimiz, başöğret­me­nimiz Hz. Muhammed Aleyhisselâm'dır. Cenaze namazı farz, Resu­lullah'ın kıldığı gibi kılmak sünnettir. Düşünün bir kere Hz. Pey­gamber (sav) Cenazeye namaz kıldırırken "Allahumme salli alâ Muhammed'in …Allahım, Muham­med'e ve soyuna salât et… " şeklinde kendi kendine salavat okumuş mudur? Böyle bir şey mantıklı ve makul müdür? Cenaze namazının amacı ölüye duâ etmektir. Hz. Peygamber'in yapmadığı şeyi yapmak bid'attir. Pey­gam­berimiz Cenaze namazında Fatiha okumuş ve ölü için de dua etmiştir.

Namaz sadece Allah için kılınır. Resulullah'a salavat için namaz kılınmaz. Bu tür niyyet batıldır, bid'attir. Zira Kur'ân'da iba­detin sadece Allah için yapılacağı vurgulanır:

"Kendilerine, dîni yalnız Allah'a hâlis kılıp O'nu birleyerek Allah'a kul­luk etmeleri, namazı kılmaları, zekâtı verme­leri emre­dilmişti. İşte doğru dîn oydu.(Beyyine: 5)

"Her mescidde yüzlerinizi O’na doğrultun ve dîni yalnız kendisine halis kılarak O’na duâ edin." (A'raf: 29)

"Siz, dîni (ibadeti) yalnız Allah'a hâlis kılarak O'na dua edin." (Mü'min: 14)

"Dîni yalnız kendisine hâlis kılarak O'na yalvarın..." (Mü'min: 65)

"Sen dîni yalnız Allah’a halis kılarak O'na kulluk et." (Zümer: 2)

"De ki: 'Ben, dînimi (ibadetimi) yalnız Allah'a hâlis kılarak O’na kulluk edi­yorum'." (Zümer: 14)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş