KABİR AZÂBI HAKKINDA SÖYLENENLER NE DERECE DOĞRU? PDF 
Salı, 02 Nisan 2019 00:00

KABİR AZÂBI HAKKINDA SÖYLENENLER NE DERECE DOĞRU?

Bizi köşenizdeki cevaplarınızla aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Aşağıdaki sorularıma cevap verirseniz inanın çok sevinirim.

1. Türkçe meallerden Kur’ân okumaktayım. Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz, öldüğümüzde kabir azabını çokça çekeceğimiz, kıyamete kadar işkenceler göreceğimiz söylenmekteydi. Ben meallerde böyle âyetlere rastlayamadım ya da anlayamadım. Kabir azabıyla ilgili âyetler hangileridir lütfen açıklar mısınız?

Cevap 1) Öldükten sonra insanın, Allah’ın huzurunda hesap verip yaptıklarının cezasını çekeceği, Kur’ân’ın anlatımıdır. Ama âhiret ah­valinin ayrıntılarını Allah’tan başka kimse bilmez. Bu konuda Kur’ân’ın görüşünü öğrenmek istiyorsanız “Kur’ân Ansiklopedisi” adlı eserimizin Âhiret, Cennet, Cehennem maddelerine bakınız. Ayrıca “İnsan ve İnsanüstü Varlıklar” adlı kitabımı da okuyunuz. Sorduğunuz sorunun ayrıntıları orada vardır.

2. Bakara Suresi 285. âyetinde “Allah’ın peygamberlerinden hiç­birisi arasında ayırım yapmayız” dendiği halde bizler kelime-i şahadet getirirken {Lailaheillallah Muhammedün resullulah} diyerek günaha mı giriyoruz? ve her duada Allah’ın yüceliğini anarken peygamberimizin de adını zikrediyoruz. “ettehiyatü ve Allahumme salli ve barik” dualarını da namazlarımızda okumakla yukarıdaki 285. âyete karşı mı geliyoruz?

Cevap 2) Hayır, âyete karşı gelmiyoruz. İbadetlerimizde Allah’a dua edip O’ndan dilekte bulunuyoruz. Peygamberimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu, Peygamber’den bir şey istemek veya onu ibadete ortak yapmak değil, onu saygı ile anmaktır. Ondan önceki peygamberlere de inanır ve onlara da saygı duyarız. Ancak namazda her peygamberi anmaya gerek yoktur. Biz, son peygamberi ve bir de peygamberlerin atası Hz. İbrahim’i anıyoruz. Böylece manen bütün peygamberlere saygımızı iletmiş oluyoruz. Çünkü Âl-i İbrahîm (İbrahim soyuna da rahmet) diliyoruz. Kur’ân’da anılan peygamberlerin çoğu İbrahim soyundandır. İbrahim soyu deyince önceki peygamberleri de anmış olmaktayız. Burada ayırım söz konusu değildir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş