KUR'ÂN'DAKİ YEMÎNLER (1) PDF 
Çarşamba, 13 Şubat 2019 00:00

KUR'ÂN'DAKİ YEMÎNLER (1)

(...dünden devam)

Kur’ân’daki yemîn ifadelerinin işlevi nedir? Allah yemin eder mi?

Cevap: Kur’ân’ın Tanrısallığını kabul etmeyen bir kişi, bu savını ispat için yazdığı “Din Bu” adlı kitabın 113-115’nci sayfalarında, "İnandırmak için Kur’ân’daki Tanrı’nın ant içmeleri" başlığı altında Kur’ân’daki yeminleri diline dolamaktadır. Ona göre Kur'ân'ın Tanrısı ile Tevrât'ın Tanrısı, nitelik bakımından birbirine benzer. "Ama az da olsa, ortak olmayan nitelikleri de vardır. Bunların başında da Kur'ân'daki Tanrının çok ant içiyor oluşudur. İnandırmak için çok ant içer. Tam Araplara özgü biçimde ve pek çok şey üstüne içer andını." dedikten sonra Kur'ân'da üstüne yemîn edilen şeyleri sayar:

Kendi üstüne, Peygamberinin, yani Muhammed'in üstüne, Kur'ân'ın üstüne, göğe, gök cisimlerine ve gök olaylarına, yer yani dünyâ üstüne yemîn ettiğini âyetlerden misaller vererek anlatır ve Yer üstüne yemîn ettiğini anlatan âyeti de yanlış terceme eder.

Gelelim "yemîn: andiçme" sorununa. Önce Arap dilinin bir üslûbu olan andiçme, edebî sözlerde çok kullanılır. Bu bir. İkinci olarak da: Ant içen bizzât Allah'ın kendisi değil, Peygamber'e vahiy getiren melektir. Zaten sözgeliminden de bu açıkça anlaşılmaktadır: "١: وَ الشَّمْسِ وَ ضُحــٰـيهَا٢: وَ الْقَمَرِ إذَا تَلـــٰيهَا ٣: وَ النَّهَارِ إذَا جَلـــٰيهَا ٤: وَ الَّيْلِ إذَا يَغْشـــٰـيهَا ٥: وَ السَّمَآءِ وَ مَا بَنـ'يهَا ٦: وَ الْأَرْضِ وَ مَا طَحـ'يهَا٧: وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّيهَا: Güneşe ve onun aydın sabahına andolsun. Onu izleyen Aya andolsun. Güneşi tamamen ortaya çıkaran gündüze andolsun. Ve onu örten geceye andolsun. Göğe ve onu yapana andolsun. Yere ve onu yuvarlakça döşeyene andolsun. Nefse ve onu biçimlendirene andolsun... (Şems: 26/1-7)

"Göğe ve onu yapana, Yere ve onu yuvarlakça döşeyene, Nefse ve onu biçimlendirene andolsun" ifadeleri, üçüncü bir şahsın, bu kâinâtı yaratıp bu düzene koyan Zât üzerine and içtiğini göstermektedir. Böyledir, çünkü Kur'ân'ı vahyeden bizzat Allah değil, Allah'ın buyruğu ile vahyetmekle görevlendirilen Rûh(melek)tir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş