HZ. İSA ÖLMÜŞ MÜDÜR? TEKRAR YERYÜZÜNE GELECEK MİDİR? (9) PDF 
Cumartesi, 09 Şubat 2019 00:00

HZ. İSA ÖLMÜŞ MÜDÜR? TEKRAR YERYÜZÜNE GELECEK MİDİR? (9)

(...dünden devam)

Müslim’in rivayet ettiği, Deccâl’den söz eden bir hadîste de Meryem oğlu Îsâ’nın geleceği, Allah’ın, onu Deccâl’den koruyacağı, Allah’ın vahyiyle mü’minleri Tur’a çıkaracağı, sonra Ye’cûc ve Me’cuc’un zuhur edip Taberiyye Gölüne doğru yürüyecekleri, Îsâ ve adamlarının kuşatılacağı, sonra Îsâ ve adamlarının dağdan yere inecekleri, yerde her şeyin bollaşacağı, nihayet Kıyâmetin kopacağı anlatılmaktadır (Kitâb: 52, bâb: 20, hadis: 110).

Macdonald’ın derlemesine göre de Îsâ’nın ineceğine dair, sonradan oluşturulan inanç, Beyzâvî tarafından şöyle özetlenir: Gökten Arz-ı Mukaddes’e inecektir. Elinde bir kargı ile, Afiḳ denilen bir yerde ortaya çıkacak ve o kargı ile Deccâl’i öldürecek ve sabah namazında Kudüs’e gelecektir; İmam kendi yerini ona vermek isteyecek, fakat o kabul etmeyecek ve imâmın gerisinde Peygamber’in şerîatına uyarak namazını kılacaktır. Sonra domuzu öldürecek ve haçı kıracaktır. Sinagogları ve kiliseleri yıkacak ve kendisine inanmayan bütün Hıristiyanları öldürecektir (nşr. Fleischer, II. 241) (D. B. Macdonald, İsl. Anskl. Îsâ maddesi).

Lafızları, birbirinden hayli değişiklikler gösteren bu hadîslerin, mânâlarında da bir birlik yoktur. Çünkü birinde Îsâ zuhur edince çok bolluk olacağı, Deccâl’i öldüreceği belirtilirken ötekinde Îsâ ve adamlarının, Ye’cuc ve Me’cuc tarafından kuşatılacağı, bir süre çok darlık çekecekleri söylenmektedir. Gerçi bunların hepsinde de Îsâ’nın ineceği ifade edilmiştir ama, iniş safhaları birbirinden farklı anlatılmaktadır.

Îsâ’nın, bütün sinagogları ve kiliseleri yıkacağı ifadesi de Hac Sû­resinin: “Eğer Allah'ın bazı insanları diğer bazılarıyle savunması olmasaydı, içlerinde Allah'ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılırdı. (Fakat Allah, bazı insanları güçlendirerek, onlar vasıtasıyla, mü'min kullarını savunur. Kendisine inananlar ile, isminin anıl­dığı mabedleri korur.) Allah, kendi(dini)ne yardım edene elbette yardım eder.” (Hac: 88/40) âyetine aykırıdır. Âyette Allah’ın koruduğu ve kulları vasıtasıyla savunduğu, Allah’ın adı anılan ma‘bedleri Îsâ nasıl yıkar? Aslında âyete göre Îsâ’nın, bu ma‘bedleri koruyanların başında olması gerekir.

Ayrıca bu rivayetlerde Müslümanların kılıçlarını düzelte­cekle­rinden söz edilmektedir. Bu, 14 asır önceki savaş silâhını ifade eder ama Dec­câl’in çıkacağı Kıyâmete yakın zamanların silâhını ifade edemez. Herhalde modern çağlarda Müslüman askerler, silah olarak kılıç değil, modern silahlar taşırlar. Eğer bu askerler kılıç taşıyan askerler ise, bu çağların değil, asırlar öncesinin askerleridir. Eğer bu askerler Kıyâmete yakın zamanların askerleri ise, kılıç taşımaları ifadesi, hayatın gerçeklerine uymaz.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş