KADINI DÖVME (3) PDF 
Salı, 18 Aralık 2018 00:00

KADINI DÖVME (3)

(...dünden devam)

Kocasına itaat eden kadınları öven Allah Resulü şöyle demiştir: "Kadınların en hayırlısı şu kadındır ki kendisine baktığın zaman seni sevindirir, kendisine bir şey emretsen sözünü tutar, bir yere gitsen gıyabında kendi namusunu ve senin malını korur.” Sâliha kadını bu şekilde niteleyen Allah'ın Resulü, daha sonra: ''Allah, bazı insanları diğerlerinden üstün kıldığı ve mallarından harcayıp kadınların geçimini sağladıkları için erkekler, kadınlar üzerinde yöneticidirler...” âyetini okumuştur (Câmi'u'l-beyân: 5/60; Feyzu'l-Kadîr: 3/482).

Başka bir hadîslerinde de Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Kadın beş vakit namazını kılar, bir ay orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına da itaat ederse ona: 'Hangi kapıdan dilersen oradan cennete gir'! denilir. '' (İbn Hanbel, Musned: 1/191)

Kocasının meşru emirlerine karşı gelen kadınlar ise şiddetle uyarılmışlardır.

Nüşûz: berkeşlik etmek,başkaldırmak, hırçınlık etmek dernektir. Kocasına itâat eden sâliha kadınlar yanında kocasının sözünü dinlemeyen, devamlı dırdırıyla evde huzur diye bir şey bırakmayan kadınlar da vardır. İşte âyetin ikinci şıkkında yüce Allah, böyle huysuzluk eden kadınları da eğitip yola getirmenin metodunu göstermektedir: Önce onlara, tatlı dille öğüt vermeli. "Allah'tan kork, kocana itâat etmek, senin üzerine farzdır...." gibi sözler söylemeli, hattâ bazı hediyelerle de gönlünü alıp yola getirmeğe çalışmalıdır. Böyle yola gelmezse kadından ayrı yatmak etkili olabilir. Çünkü kocasını seven kadın, onun ayrı yatmasına dayanamaz. Çok zoruna gider. Hatâsını anlayıp dönebilir. Fakat kadın, bununla da yola gelmez, huysuzluğuna devam ederse, son çare olarak fazla ileri gitmeden hafifçe dövülebilir. Dövme, başvurulacak son uslandırma metodudur. Başka eğitim yolları denenmeden bu yola gidilmez. Döverken de aşırılıktan sakınmak, kamçı ve değnek ile değil, bükülmüş mendille veya elle vurmak, yüze göze vurmaktan sakınmak, vücudun hep belli yerine değil, ayrı ayrı yerlerine vurmak gerektiğini müfessirler izah etmişlerdir. İbn Abbâs ve Atâ, misvak ile dövülebilir, demişlerdir (Câmi'u'l-beyân: 5/58).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş