NAMAZ VAKİTLERİ (2)
Çarşamba, 17 Ekim 2018 00:00

NAMAZ VAKİTLERİ (2)

(...dünden devam)

İkinci görüşü almak daha ihtiyatlıdır. Zira bu takdirde birinci görüş doğru olsa da ikindi namazını biraz geciktirmiş olmakta bir zarar yoktur. Ama ikinci görüş doğru olduğu takdirde, birinci görüşe göre namaz kılınırsa ikindi namazı vaktinden önce kılınmış olur. Binaenaleyh öğle namazını, her şeyin gölgesi bir misli olduktan son­raya bırakmamak, ikindi namazını da gölge iki misli olmadan kılmamak en uygundur.

Maamafih her iki görüşe göre de amel edilebilir. Bu, Şâri'in tanıdığı bir kolaylıktır. Hangisi iş ve mesai durumuna, örfe daha muvafık ise öyle yapılır.

3) İkindi namazının vakti: Yukarıdaki görüşlerden biriyle öğlenin vakti çıkınca ikindinin vakti başlar ve güneş batıncaya kadar devam eder.

4) Akşam namazının vakti: Güneşin batmasıyla başlar; şafak'ın, yani güneşin battığı taraftaki kızıllığın veya diğer bir görüşe göre o kızıllıktan sonra gelen aklığın kaybolmasına kadar sürer. Kızıllığın kaybolmasıyla akşam vaktinin çıkması, İmâm Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göredir. İmâm-ı A'zam'a göre akşamın vakti, kızıllıktan sonra gelen beyazlık kayboluncaya kadar sürer. İmâm-ı A'zam'ın görüşü daha çok bir ruhsat ve kolaylık sağlamaktadır. Zaruret icâbı elbet bu görüşe uyulur. Ama meselede ihtilâf ve şüphe olduğundan akşam namazını geciktirmeden, güneş batar batmaz kılmak iyidir.

5) Yatsı namazının vakti: Akşamın vakti çıkmakla yatsının vakti başlar, tâ tan yeri ağarıncaya, daha yaygın bir ifâdeye göre şafak atıncaya kadar sürer. Aslında şafak tâbiri, güneş battıktan sonra ufukta beliren kızıllığın adıdır. Fakat Türkçe'de "şafak", Arapça'daki "fecr" kelimesi anlamında kullanılmaktadır. Demek ki yatsı namazı tan yeri ağarıncaya kadar kılınabilir. Selefin icmâ'ı böyledir. Vitir namazı yatsıdan sonra kılınır. 

Herhangi bir vakit namazı, o namaz için belirlenen vakit içinde kılınabilir. Mesela öğle namazı, öğlenin vakti girince kılınabileceği gibi vaktin ta sonunda da kılınabilir. Belli namaz, onun için belirlenmiş olan vaktin herhangi bir diliminde kılınabilir. Vaktin başında da sonunda da kılınsa o namaz kaza değil, edadır, yani vaktinde kılınmıştır.  

***