CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?
Cumartesi, 13 Ekim 2018 00:00

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Yurtdışında vefat eden bir Müslüman hakkında

Sayın Hocam, Amerika'da yaşayan teyzem vefat etti. Defin öncesi ve sonrası için hoca bulunamamıştır. Çocukları da ordadır. Fakat bu konularda bilgileri pek yoktur. Bunun için ne yapmamı önerirsiniz? Saygılarımla...   

Cevap: cenazeyi yüksek bir yere, mesela bir masa üstüne koyarsınız. Sonra yakınlarından olup namaz kılmasını bilen herhangi biri cenazeyi önüne alıp dört tekbir ile namaz kıldırır.  

CENÂZE NAMAZI

Ayakta kılınan rükûsuz ve secdesiz Cenâze namazının temeli Tekbirler ve kıyâm'(AYAKTA DURMA)dır. Birinci tekbirden sonra Subhaneke, ikinci tekbirden sonra Hz. Peygamber'e salat ve selam okur. Fatiha'yı da okuyabilir. Benim kanaatime göre namaz Allah için kılınır. Hz. Peygamber’e namazda salât ve selâm okumak Peygamber uygulaması olamaz. Zira Peygamber kendi kendisine salât ve selâm okumaz. Ayrıca Allah’a yapılan ibadete yaratıkların karış­tırılması Tevhîd inancıyla bağdaşmaz. O halde ikinci tekbîrden sonra Fatiha okumak gerekir. İbn Abbas da böyle kılmıştır.

Üçüncü tekbîrden sonra ölüye, kendi nefsine ve Müslümanlara du‘â edilir. Fakat Peygamberimizden nakledilen du‘âları yapmak daha güzeldir:

"Allahumma'ğfir li-hayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ ve zekerinâ ve unsânâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ. Allahumme men-ahyeytehû minnâ fe-ahyihî alâ'l-İslâmi ve men teveffeytehû minnâ fe-teveffehû alâ'l-îman ve hussa hâzâ'l-meyyite bi’r-rahvi va’r-râhati ve'l-mağfirati va'r-rıdvân. Allahumme in-kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in-kâne musîen fe-tecâvez an seyyiâtihî ve lakkıhi'l-emne ve'l-buşrâ ve'l-kerâmete ve'z-zulfâ bi-rahmetike yâ arhame'r-râhimîn (Allahım, dirimizi, ölümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü, büyüğümüzü bağışla. Allahım, bizden yaşattığını İslâm üzerine yaşat; öldürdüğünü iman üzerine öldür. Bu ölüye de sevinç, rahat, mağfiret ve rızâ ihsan eyle. Allahım, eğer (bu kimse) iyi idiyse iyiliğini artır, eğer kötü idiyse kötülüklerinden geç. Onu güven, müjde, ikram ve rahmetine yaklaştır. Ey merhametlilerin en merhametlisi.)”

"Eğer cenâze kadınsa ve hussa'dan sonraki zamirler mûennes (dişil) okunur: hâzihî’l-meyyitete...in-kânet muhsineten fe zid fî-ihsânihâ ve in-kânet musîeten fe-tecâvez an seyyiâtihâ ve lakkihâ'l-emne.." gibi.

Bu Du‘âyı bilmeyen sadece "Allahummağfir lî ve lehû ve li'l-mu'­mi­nîne ve'l-mu'minât (Allah'ım, beni, onu ve bütün inananları bağışla!)" der.

Dördüncü tekbîrin ardından sağa sola selam verilip namazdan çıkılır.