GÖNÜL KIRMAMAYA ÇALIŞALIM PDF 
Pazar, 24 Haziran 2018 00:00

GÖNÜL KIRMAMAYA ÇALIŞALIM

(...dünden devam)

Değerli kardeşlerim, .. kötü alışkanlıklarımızı bırakmalı, kırıcı konuşmaktan kaçınmalı, gıybetten, hasedden, kin ve nefretten uzak durarak kardeşçe birbirimize sokulmalıyız. Kimseyi incitmemeğe, gönül kırmamaya çalışalım. Cenabı Hak: "Güzel bir söz (söylemek) ve affet­mek, peşinden eziyet ge­len sadaka­dan iyidir." (Bakara: 263)

Hz. Peygamber, insanın dili yüzünden birçok sıkıntıya uğradığını buyurmuştur. Mu‘âz ibn Cebel’in şöyle dediği rivâyet edilir: “Bir seferde Hz. Peygamberle beraberdik. Bir gün yanına yakın düştüm, yürüyorduk. Dedim ki:

– Ey Allah’ın Peygamberi, bana, beni cennete sokacak, cehennemden uzaklaştıracak bir amel (iş, ibâdet) söyle. Buyurdu ki:

– … Sana işin başını, direğini, bel kemiğini söyleyeyim mi? İşin başı İslâmdır, direği namazdır, bel kemiği Allah yolunda cihâddır. Sana bunların hepsinin temelini söyleyeyim mi?

– Evet, ey Allah’ın Peygamberi, dedim. Dilini tuttu:

– Bunu tut, dedi.

– Ey Allah’ın Elçisi, biz söylediğimiz sözlerden ötürü sorumlu muyuz?dedim.

– Haline annen ağlasın, ey Mu‘âz dedi, insanların yüz üstü ateşe düşmeleri, dillerinin ürünü değil de nedir? ” (Tirmizî, İmân: 8; İbn Mâce, Fiten: 12; İbn Hanbel, Müsned 5/231, 237)

Yunus bu noktaya parmak basmış:

Keleci bilen kişinün yüzüni ağ ede bir söz

Sözi pişirüp diyenün işini sağ ede bir söz

(Bir söz, söz söylemesini bilen kişinin yüzünü ak eder. Söz, sözünü pişirerek yerinde söyleyen kişinin işini sağlamlaştırır.)

Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı,

Söz ola ağulu aşı bal ile yağ ede bir söz

(Söz var ki savaşı keser, söz var ki başı kestirir. Söz var ki zehirli yemeği bala yağa çevirir.)

Biz tatlı konuşur, birbirimizi seversek Allah da bizi sever ve bize acır. Sözlerimi yine Yunus'un öğütüyle bitirmek istiyorum:

Adumuz miskindür bizüm, düşmanumuz kindür bizüm
Biz kimseye kin tutmazuz, kamu ‘âlem yârdur bize

Gelün tanışık idelüm işi kolay tutalum

Sevelüm sevilelüm dünyâ kimseye kalmaz

Yûnus sözin anlarısan söz mânasın dinlerisen

Sana bir amel gerek bunda kimesne kalmaz!

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş