ŞİRK BULAŞMAMIŞ HATİM DUASI (2) PDF 
Pazar, 22 Nisan 2018 00:00

ŞİRK BULAŞMAMIŞ HATİM DUASI (2)

(...dünden devam)

Allahım! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın, dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın, hayır elindedir. Sen her şeye kâdirsin. Yâ Rabbi! Kalblerimizi doğru yola ilettikten sonra bir daha eğriltme, yoldan kaydırma, sen lütfedensin, istediğini verensin. Bize dün­yada iyilik ver, âhirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Bütün Müslümanların günahlarını bağışla, yaptıklarımızla bizi cezalandırma.

Yurdumuzu ve bütün İslâm diyârını her türlü âfetlerden, belâlardan, zelzelelerden, yangınlardan, düşman hücumlarından koru. Devlet adam­larımıza, vatanımız için yapmak istedikleri iyi şeylerde yardımcı ol, devletimizi, vatanımızı ilelebed pâyidâr eyle...

"Rûhumun senden İlâhî şudur ancak emeli

Değmesin ma‘bedimin göğsüne nâ-mahrem eli

Bu ezanlar ki şehâdetleri dînin temeli

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli."

Çoluk çocuğumuzun kalbine İslâm nûrunu, Kur’ân hidâyetini sok, bütün soyumuzu İslâm'a ve Kur’ân’a bağlı insanlar eyle, cümlemizi Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür. Bizi İslâm'dan ve Kur­’ân'dan ayırmak veya İslâm nûrunu söndürmek isteyenlere fırsat verme.

Bizi dünya ve âhiret mutluluğuna nâil eyle. Bize yetecek kadar rızık, çokça ilim, ölmeden önce tevbe, öldükten sonra cennet nasîb eyle.

Rabbim! Affedicisin, affı seversin; affeyle bizi. Ey lütufları gizli olan Rabbimiz! Bizi korktuklarımızdan emîn, umduklarımıza nâil eyle.

Yâ Rabbi! Resulün Muhammed Mustafâ, seherlerde aşkınla dolup taşan ehl-i safâ yüzü hürmetine Müslümanların kalblerindeki her türlü ayrılık tohumlarını gider.

Okuduğumuz hatm-i şerîf(mevlîd-i şerîf)ten, Peygamberimiz Mu­hammed Mustafâ Hazretlerinin haberdar ve bu hatmi şerif yüzü hürmetine onun ve ashabının ruhlarını şad eyle. Bütün Peygamberlerin, Mübarek Peygamberimizin evlâdının, zevcelerinin torunlarının, Ashâbının, müc­tehid imamların, evliyâ-i kirâmın, sâlihlerin ve bütün inanan erkek ve kadınların ruhlarınoşad eyle. Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân yüzü hürmetine geç­mişlerimizin günahlarını bağışlayıp onları cennetine idhâl eyle. Allahım! Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’ân yüzü hürmetine, bütün sevdiklerin yüzü hürmetine duâlarımızı kabul buyur. Âmîn, ve’l-hamdu lillâhi rabbi’l-‘âlemîn.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş