NAMAZIN SÜNNETLERİ (2) PDF 
Cumartesi, 24 Mart 2018 00:00

NAMAZIN SÜNNETLERİ (2)

(...dünden devam)

12) Gerek münferid (tek kılan), gerek muktedi (imama uyan) için rükû'dan doğrulurken tahmîd yani "rabbenâ leke'l-hamd" demek. Rükûdan doğrulurken "semi'allahu limen hamideh" demeye "tesmî'" denilir. Bunu, yalnız kılan kendisi söyler, cemaat halinde imam söyler, cemaat yalnız "rabbenâ leke'l-hamd" der.

13) Duaları gizli okumak,

14) Cemaat halinde imamın, tekbîr ve tesmî'i (semiallahu liman hamideh’i) açıktan söylemesi,

15) Kıyamda iki ayak arasında dört parmak kadar bir aralık bırakmak. Bu Hanefî görüşüdür. Bazı rivâyetlere göre cemaatin ayaklarının birbirine değecek kadar ayakların açık olması sünnettir.

16) Fâtiha'dan sonra okunacak sure, sabah ve öğle namazlarında tıvâl-i mufassaldan; ikindi ve yatsı namazlarında evsât-ı mufassaldan, akşam namazlarında kısâr-ı mufassaldan bir sure olmak,

Tıvâl-ı mufassal, çoğu bilginlere göre Hucurât sûresinden başlar. Muhammed, Feth ve Kaf sûrelerinden başladığını söyleyenler de vardır. Buradan Buruc sûresine kadar olan kısım, tıvâl-ı mufassaldır. Buruc sûresinden Beyyine Suresine kadar olan kısım evsât-ı mufassaldır. Beyyine'den sonraki kısım kısâr-ı mufassaldır.

Bir kavle göre de Hucurât'tan Abese'ye kadar tıvâl-ı mufassal, Kuvviret'ten Va'd-duhâ'ya kadar evsât-ı mufassal, Vad-duhâ'dan sonraki kısım da kısâr-ı mufassaldır.

Hz. Ömer (r.a.)'den rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) akşam namazında kısâr-ı mufassaldan, yatsıda evsât-ı mufassaldan, sabahta tıvâl-ı mufassaldan okurdu.

Öğle namazı, vaktinin genişliğinden dolayı sabah namazı gibidir. İnsanların iş güç zamanı olmasından dolayı da ikindi gibidir.

Ebû Hûreyre'nin nakline göre, Peygamber (s.a.v.), Cuma günleri sabah namazında "E.l.m. Tenzîlu'l-kitâbi ve Hel-etâ alâ'l-insâni" sûrelerini okurdu.

Bütün bunlarda zamanın ve halin müsaadesine göre hareket edilir. Geniş zamanda böyle okunur. Ama seferde ve zaruret halinde dilediği sûreyi okumak, sünnettir. Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.), bir sabah namazını "Muavvizeteyn" ile kıldırmışlar, "namazı kısalttınız" diyenlere de "Bir çocuğun ağladığını duydum, annesinin (bize) darılmasından korktum" buyurmuşlardır. Yine Peygamberimiz, seferde sabah namazını Muavvizeteyn ile de kıldırmışlardır.

Cemaatle namaz kılarken imamın orta okuması, arkasındaki hastaları, iş güç sahibi olanları düşünmesi, bıkkınlık vermekten sakınması lâzımdır.

17) Sabah namazının birinci rek’atında ikinci rek’attan daha uzun okumak. Bu husus, Peygamberimizden bugüne kadar böyle sürüp gelmiştir,

18) Rükû'a giderken "Allahu ekber" demek,

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş