SÂFFÂT SURESİ 147. ÂYET (3) PDF 
Cuma, 09 Şubat 2018 00:00

SÂFFÂT SURESİ 147. ÂYET (3)

(...dünden devam)

Ve Yunus'u kaldırıp denize attılar. Deniz yatıştı. Rab, Yunus'u yutacak büyük bir balık hazırladı. Yunus üç gün üç gece balığın karnında kaldı... Ve Rab balığa söyledi. Yunus'u karaya kustu.

"Ve ikinci defa olarak Yûnus'a Rabbın şu sözü geldi: Kalk, Ninova'ya git, o büyük şehre git ve sana söyleyeceğim sözü onlara çağır. Ve Yunus kalktı ve Rabbin sözüne göre Ninova'ya gitti. Ninova çok büyük bir şehirdi. Genişliği üç günlük yoldu. Ve Yunus şehre girmeğe başladı, bir günlük yol yaptı ve çağırıp dedi: Daha kırk gün var ve Ninova yıkılacak.

"Ve Ninova halkı Allah'a inandılar ve oruç ilân ettiler ve büyüğünden küçüğüne kadar çullar sarındılar. Ninova kıralı da çul sarınıp kül üzerine oturdu. Bütün insanların ve hayvanların bir şey yememesi, içmemesi herkesin Allah'a yalvarması ilân edildi. 'Herkes kötü yolundan ve ellerindeki zorbalıktan dönsün!' Kim bilir, belki Allah döner ve nadim olur ve kızgın öfkesinden döner de helâk olmayız. Ve Allah onların işlerini kötü yollarından dönmüş olduklarını gördü ve onlara yapacağını söylemiş olduğu kötülükten ötürü Allah nadim oldu ve onu yapmadı.

Yunus, Allah'ın azâbedeceğini söylediği halde şehir halkına azâbetmemesine üzüldü, kızdı, şehrin dışına çıktı. "Bundan ötürü Tarşiş'e kaçmağa davrandım. Çünkü biliyordum ki sen lütfeden, çok acıyan, gece öfkelenen ve inayeti çok olup kötülükten nadim olan Allah'sın. Ve şimdi ya Rab niyaz ederim, canımı benden al; çünkü benim için ölmek, yaşamaktan iyidir" dedi. Şehirden çıktı, kendisine şehrin doğusunda bir çardak yaptı ve onun altında gölgede oturdu. Ta ki şehre ne olacağını görsün: "Yunus'u kötü halinden kurtarmak üzere başına gölge olsun diye Rab Allah, bir asma kabak fidanı hazır edip onun üzerine çıkardı." Yunus buna çok sevindi. Fakat ertesi gün kabağı kurt vurunca kurudu. Buna üzüldü. Allah da: "Sen emeğini çekmediğin bir asma kabağa acıyorsun, o kabak ki bir gecede çıktı ve bir gecede yok oldu. Ya ben Ninova için, o büyük şehir için acımayayım mı? O şehir ki orada sağını ve solunu seçemeyen yüzyirmi binden ziyade insan, birçok da hayvan var."

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş