İSLÂM'DA CARİYELİK *** GÖNÜL RIZASIYLA ÜCRET KARŞILIĞINDA İLİŞKİYE GİRİLEN KADIN CARİYE HÜKMÜNDE SAYI­LABİLİR Mİ? PDF 
Cuma, 02 Şubat 2018 00:00

İSLÂM'DA CARİYELİK

Selamünaleyküm hocam. Aklımı karıştıran ve doğru düzgün cevabını maalesef bulamadığım bir mesele var. Cariyelerle ilişki. Hocam İslam'da nikâh olmadan cariye ile birlikte olunabilir mi? Bazıları evet diyor, bazıları yanlış çeviri diyor. Bu konunun aslı nedir?...

Cevap: Burada ihtilaf edilecek bir nokta yoktur. Cariye sahibinin mülküdür. Cariyeyi satın alan kimse onun sahibidir. Onunla ilişkiye girebilir. Nikâha gerek yoktur. Satın almak veya herhangi bir şekilde ona sahibolmak zaten nikâh yerine geçer. Ayrıca nikâha gerek yoktur. Onu hem hizmetinde kullanır, hem karısı gibi onunla ilişkiye girer. Eğer cariye hamile olup çocuk doğurursa ümmü veled, yani çocuk anası olur. Artık o satılmaz. Yani adamın otomatikman karısı durumuna geçer. Osmanlı padişahlarının bir ikisi hariç hepsi cariye çocuklarıdır. Sistem böyle kurulmuştu. Hz. Peygamber'in de cariyesi vardı. Mariye isimli cariyesi, ona İbrahim adında bir çocuk doğurmuş, bu çocuk yaklaşık bir yaşında iken ölmüştür.


 

 

GÖNÜL RIZASIYLA ÜCRET KARŞILIĞINDA İLİŞKİYE GİRİLEN KADIN CARİYE HÜKMÜNDE SAYI­LABİLİR Mİ?

 

Hocam bilgilerinize teşekkür ederim.....bazı konuların sizce açık­lığa kovuştu­rulması-insanlığa yardım bakımından sizin Allah nez­dinde payenizi artıracağı şüp­heden aridir. Efendim. Denilir ki....insan ölür, iyi insanın ruhu göklere berzah alemine kaldırılır. Ceset çürür fakat acbuz-zeneb asla yok olmaz. Bu ikisi her zaman irtibat halindedirler.... Ne kadar doğrudur hocam.......öte yandan çok çok af dileyerek arz ediyorum....Kur'ân-ı Kerim'de cennete girebilecekler. İzahlı yazınızda....6. fıkrasında- ancak eşleri yahut ellerinin sahip olduğu cariyeleri---hariç bunlarla ilişkilerinden dolayı da---onlar kınanmazlar------ halen Arabistan’da cariye vardır...ama örneğin ülkemizde yoktur. Ancak kişi kadının hakkını vererek ilişkiye giriyor yani bir cariyeye verilen ihtimamı veriyor. Bunlar da cariye mesabesinde düşünülür mü? hakkını parasını ödüyor- helâlliğini alıyor- zorla değil, onun da- karşılıklı anlaşma ile bu durum cariye vasfına girer mi? özür dileyerek yazdım affımı dilerim. Saygılarımla...

 

Cevap: Cevabını aslında kendiniz veriyorsunuz. Ama bunu açıkça yaymak fuhşa teşvik olur. Fazla bir şey söylemek istemiyorum,

 

Bu kadınları cariye hükmünde saymak doğru değildir. Cariye önüne gelen herkesle ilişki kuramaz. Ancak efendisiyle ilişkiye girer. Yani cariye efendisinin özel malı, bir çeşit karısıdır. Oysa meselâ genelev kadını bir saat biriyle sonra müşteri bulursa bir saat sonra başka biriyle ilişkiye girer. Onun amacı fuhuş yoluyla para kazanmaktır. Bu ise fuhuştur. Fuhuş yayılırsa toplum bozulur.

 

Suudi Arabistan’da cariye olduğunu söylüyorsunuz. Ben orada epey bir süre kaldım, Böyle bir şey görmedim. Artık tarihi anlamda cariyelik sistemi bütün dünyadan kalkmıştır. Çünkü cariye ancak savaşta alınan esir kadınlardan olur. Şimdi dünyada savaş tutsakları köle veya cariye yapılır mı? Bu sistem dünyadan kaldırılmıştır. Gerçeği bilmeden hüküm vermek yanlıştır.

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş