BAĞNAZLIK DİNDEN DEĞİL CEHALETTEN KAYNAKLANIR (1) PDF 
Cuma, 26 Ocak 2018 00:00

BAĞNAZLIK DİNDEN DEĞİL CEHALETTEN KAYNAKLANIR (1)

Sevgili Hocam,

Bugün Almanya'nın Essen şehrindeki Ulu Camiin imamı ile yirmi dakika kadar süren bir konuşmam oldu ki kendisi karşısındakini konuşturmayıp mütemadiyen ben konuşayım diyen bir muhatap idi. Ben ona, Kur'ân ı Kerim Hıristiyan ve Yahudilerin hepsinin bir olmadığını söyler ve onların kendilerine indirilen kitaplara uymaları gerektiğini ifade eder; ayrıca onlardan Allah'a ve ahirete inanıp da iyi işler yapanların üzerine korku olmadığını ve ödüllendirileceklerini söyler,  Tevrat'ın için­de nur oldu­ğunu da beyan eder dediğimde bana makinalı tüfek gibi, ço­cukken bizim de nereden öğrendi isek söylediğimiz bilinen şeyleri anlat­tı: Diğer kitaplar tahrif edildiği için Kur'ân-ı Kerim gelmiştir, son kitap Kur'ân-ı Kerim ve son Peygamber de Hazreti Muham­med(sav)dir, onların da artık son peygambere uymaları gerekir dedi. Dedi ama Kur'ân-ı Kerimden hiçbir dayanak da getirmedi. Vakıa gerçekten çocukluk bilgileri dediğimiz bilgilerle burada (Almanya) imamlık yaptığıdır. Tevrat tahrif edildiği için İncil gel­miştir, İncil tahrif edildiği için de Kur'ân gelmiştir diyor. "İyi ama Kur'ân niçin yukarıda zikrettiklerimi de söylüyor? Mademki sizin dediğiniz gibi bir durum varsa" dediğimde ise verecek cevabı olma­dığından, saygı­sızca, konuşma fırsatı vermeden, makinalı tüfek gibi bildiğini okumaya devam etti. Normalde bir diyaloğa girmeyeceğim ama girmek durumunda kaldığım bu kişiye hitaben 'sizin gibi cahil imamlar yüzünden bu millet bu halde' diyerek sinirlenip oradan ayrıldım. Anlaşılıyor ki imam efendi ne Tevrat okuyor ne de İncil, daha vahimi ise Kur'ân'ı da anlayarak okumadığıydı. İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz Necran heyetine; son kitabın Kur'ân-ı Kerim ve son Peygamberin de kendisi olduğunu kabul etmeleri şartıyla değil de ehli kitap olmalarından dolayı Allah'ın mescidini açtı.... Böyle dersek yanlış mı söylemiş oluruz?  Sonra dünyada sekiz milyar insan olduğu söyleniyor. Biz biliyoruz ki bir buçuk iki milyar Müslüman var geriye kalan altı milyar insanın hepsini kâfir kabul etmek bir başka tabirle Allah'ın rahme­tini daraltmak bir Müslümana yakışmaz.

Saygılarımla ellerinizden öperim...

(cevabı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş