TEHECCÜD NAMAZI FARZ MI? *** TOPRAĞI BOL OLSUN TABİRİ ÜZERİNE PDF 
Çarşamba, 24 Ocak 2018 00:00

TEHECCÜD NAMAZI FARZ MI?

 

Hocam siz teheccüd namazının herkese farz olduğunu söylüyorsu­nuz. Peki ama Nur 58'de şöyle diyor:

"Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar ve sizden henüz bulûğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkar­dığınız vakit ve akşam namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir..." Sabah namazından önce izin alın, mahrem vakittir deniyor. Sabahtan önceki vakit teheccüd namazı vaktidir. Bu mahrem vakit nasıl farz bir namazın vakti olur?

 

Cevap: Bir kere sorunuzun manasını anlayamadım. Yani mahrem vakitte namaz kılınamaz mı? Teheccüd namazı cemaat namazı değil, bireysel namazdır. Peygamberimiz seher vakitlerini ibadetle geçirirdi. Buna Kur'an tanıktır. İşte âyet: Müzzemmil Suresi 1-4 ve 20. âyetlerinde Cenabı Hak şöyle buyuruyor:

"1- Ey örtüsüne bürünen, 2- Geceleyin kalk (namaz kıl); yalnız gecenin birazında (uyu). 3- Gecenin yarısında (kalk) yahut bundan biraz eksilt. 4- Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'ân oku… 20- Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını; Seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor."

 


 

TOPRAĞI BOL OLSUN TABİRİ ÜZERİNE

Toprağı bol olsun, Müslüman ölüler için kullanılmaz. Gayri Müs­limler için kullanılır. Ama şimdi her şey birbirine karıştı. " Toprağı bol olsun " sözünün manası şudur: Müslüman olmayanlar mezara konulunca inanca göre kabir onları sıkmak suretiyle azaba uğrarlar. İşte toprağı bol olsun, kabir onu sıkmasın, o şekilde azaba uğramasın anlamına gelir. Ama Müslümanlar için Allah'ın rahmeti dilenir. Allah rahmet eylesin denilir. Bu inceliği bilmeyenler şimdi Müslümanlar için toprağı bol olsun şeklinde sözüm ona dua ediyorlar. Bu, cehalet eseridir. Müslümanlar için "Allah rahmet eylesin" denilir. Gayri Müslimler için de "Toprağı bol olsun" diye dua edilir. İslâm kültürü böyledir. Bunu bilmekte yarar vardır.

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş