KUR'ÂN SADECE ARAPLAR İÇİN Mİ İNDİRİLDİ? *** HZ. İSA HAKKINDA PDF 
Cumartesi, 13 Ocak 2018 00:00

KUR'ÂN SADECE ARAPLAR İÇİN Mİ İNDİRİLDİ?

"Biz sana böyle Arapça bir Kur'ân vahyettik ki Anakent(Mekke’y)i ve çevre­sinde bulunanları ikaz edip; (vukuunda) asla kuşku bu­lunmayan toplanma gününe karşı uyarasın. (O gün), bir bölük cen­nette, bir bölük ateştedir.” (Şura: 7)

Hocam, bu âyete istinaden kur'ân Arabistan ve Araplara inmiştir diyebilir miyiz? Tayyar Cem Sekmen

Cevap: Kur'ân evvel emirde ilk muhatapları olan Arapların anlaması için Arapça indirilmiştir. Lafzen Araplara inmekle beraber içerik itibariyle bütün insanlığa indirilmiştir. Bir âyette "O (Kur’ân) sana ve kavmine bir Zikir(uyarı, şan ve şeref)dir..." (Zuhruf:43) buyurulmaktadır. Elbette Hz. Muhammed'in kavmi yani ırkı Araplardır. Ama yine Kur'ân, kendisinin bütün âlemlere şan ve şeref olduğunu da vurgulamaktadır:

"O (Kur'ân), ancak bütün âlemlere öğüttür. Bir süre sonra Onun haberi(nin doğruluğu)nu gayet iyi bileceksiniz!" (Sad: 87-88)

Yani Kur'ân bütün insanlık için indirilmiş bir Hak mesajıdır. Zaten bütün peygamberlerin mesajları lafız itibariyle milli, ama mana itibariyle evrenseldir. Sözün özü budur.

 


 

HZ. İSA HAKKINDA

Sayın Hocam; "Selam üzerimedir doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün." (Meryem Suresi: 33).

Bu ayette "diri olarak kaldırılacağım gün" ne anlama gelmektedir? Bilgi­lendi­rirseniz memnun olurum. Saygılarımla. Hasan Türkoğlu

Cevap: "Doğduğum gün de, öleceğim gün de ve diri olarak kaldırılacağım gün de bana esenlik verilmiştir.” (Meryem: 33)

Meryem Suresinin 33. Âyetinde Hz. İsa Allah’ın, kendisine ya­şadığı sürece namaz kılmayı, zekât vermeyi, annesine iyilik etmeyi bu­yurduğunu ve kendisini azgın bir zorba yapmadığını, doğduğu, öleceği ve tekrar dirileceği günde esenlik içinde olduğunu söylediği anlatıl­maktadır.

Diri olarak kaldırılacağım gün” cümlesi insanların tek­rar bedenlendirilip kaldırılacağı kıyamet gününü anlatmak­tadır. Ba’s yeniden bedenlendirip kaldırmak demektir. Bu ifade, âhirette yeniden dirilip kal­dırılma olayını belirtir. Bilmiyorum bu sözün anlaşılmayacak neresi var ki bu soruyu yönelttiniz? Yoksa siz bu ifadeden reenkarnasyon mu sezi­yorsunuz? Bence âyette böyle bir mana yoktur. İnsan yeniden diriltilecek, bedensel hayata getirilecektir. Âhiret hayatı sadece ruhsal değil aynı zamanda bedensel olacaktır. Kur’ân’dan böyle anlaşılır ama o beden­lendirilişin mahiyetini tam olarak bilemeyiz.  

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş