FERÂİZDE AVLİYYE SORUNU: NİSA SURESİ 11. VE 12. AYETLER HAKKINDA (1)
Pazartesi, 04 Aralık 2017 00:00

FERÂİZDE AVLİYYE SORUNU: NİSA SURESİ 11. VE 12. AYETLER HAKKINDA (1)

Hocam Allah’ın (C.C.) selamı üzerinize olsun

Hocam Nisa Suresinin 11. Ve 12 Ayetlerinde miras ile ilgili hükümleri inceledim. 11. Ayette aşağıda gösterildiği gibi ölenin 1 kız çocuğu varsa mirasın yarısı onundur denilmektedir. Sonra yapılan tercümelerde “ölenin çocukları varsa” denilmekte ama ayetin metninde böyle bir ifade bulun­mamaktadır. Ayette ölenin bir kızı varsa mirasın yarısı onun denmekte ve devamında anne ve babanın her ikisi için altıda bir (1/6) ifadesini kul­lanmakta daha sonra oğul yoksa anne için üçte bir (1/3) ifadesi kulla­nılmaktadır.

Bu ayet incelendiğinde sadece bir kız çocuğu var ise anne ve babanın altıda bir (1/6) miras alacağı anlaşılmaktadır.

Bu durumda:

1- Ölen Erkeğin yalnız bir kız çocuğu olması halinde Miras paylaşımı;

Kız için 1/2 pay, anne için 1/6 pay, Baba için 1/6 pay, kadın eş için 1/8 pay =toplam 46/48 olmakta geriye 2/48 kalmakta ve bu kalan miktar nisa 8. Ayet de dikkate alınarak tekrar belirlenen oranda dağıtılır.

2- Ölen Kadının yalnız bir kız çocuğu olması halinde Miras paylaşımı;

Kız için 1/2 pay, ölenin annesi için 1/6 pay, ölenin Babası için 1/6 pay, erkek eş için 1/4 pay =toplam 12/12 olmaktadır.

Ölenin ikiden fazla çocuğu olur ise ölenin anne ve baba miras alır ise bu durumda ölenin bıraktığından daha fazla hissenin dağıtılması gerekmekte, bu da doğal olarak kalan mirastan fazlasının dağıtılmasını gerektirmekte, bu konuda kötü niyetli çalışma yapanlar matematiksel bir çelişki iddiasında bulunmaktadırlar.

Bu durumu bir örnek ile gösterelim:

1- Ölen Erkeğin 3 kız çocuğu olması halinde Miras paylaşımı;

Kızlar için 2/3 pay, anne için 1/6 pay, Baba için 1/6 pay, kadın eş için 1/8 pay =toplam 27/24 o da = 1,125 çıkmakta halbuki bu rakamın 1 çıkması gerekmektedir.

2- Ölen Kadının 3 kız çocuğu olması halinde Miras paylaşımı;

Kızlar için 2/3 pay, ölenin annesi için 1/6 pay, ölenin Babası için 1/6 pay, erkek eş için 1/4 pay =toplam 5/4 = 1,25 olmaktadır. Bu rakamın da bir, ya da birden küçük olması gerekir.

Konunun matematiksel yönü hiç önemli değil, biz anlamadığımız konulara iman etmek ile emredildik.

Buradaki en önemli nokta ayette belirtilmediği halde “ölenin çocukları varsa” şeklinde tercüme edilmesidir. Eğer ayette belirtilmediği halde “ölenin çocukları varsa” şeklinde tercüme edilir ise o zaman ölenin ikiden fazla çocukları olduğu halde ölenin anne ve babası miras alır anlamı vardır.

Halbuki ayette “ölenin çocukları” yerine “ölenin kız çocuğundan” sonra gelen bir düzenleme var. Dikkat edilir ise ölen kişi bir kız çocuğu bıraktığında ölenin annesi 1/6 oranında pay alır iken çocuğu hiç olma­dığında annenin payı 1/3 şeklinde artırılıyor. Burada ölenin çocuklarının olup olmamasına göre annenin payı değişmektedir. Burada ilginç bir şekli de ölenin çocuğu olmadığında annenin payı artırılmasına rağmen babanın payı değişmemektedir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş