ALLAH’IN İMTİHAN ETMESİ NE ANLAMA GELİR? (1) PDF 
Salı, 14 Kasım 2017 00:00

ALLAH’IN İMTİHAN ETMESİ NE ANLAMA GELİR? (1)

Sayın hocam sizin ben de bulunan Kur’an-ı Kerim ve yüce mealinde söyle açıklaması var, sure Mülk Suresi ayet, 2 de: o hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayati yarattı o üstündür, bağışlayandır.”

Sayın hocam cenabı Allah her şeyi biliyor zaten gelmişi geçmişi benim ne iş yapacağımı da biliyor, denemeye gerek yok ki, kişi olarak ben denerim çünkü bilmiyorum ne olacağını ama o büyük yaratıcı her şeyi biliyor, bunun başka bir anlamı mı var, öğrenmek istedim, saygılarımla efendim büyük tefsiriniz elimde yok, İstanbul’a gelince alacam inşallah hayırlı günler, saygılar...

Cevap: "Allâh, kutludur. O'nun her şeye gücü yeter. 2- O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayâtı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. (Mülk:1-2)

Mülk: 2. âyette Allah’ın, insanları, hareket ve davranışlarıyla sına­yıp hangisinin daha güzel iş yaptığını ortaya çıkarmak için ölümü ve hayatı yarattığı belirtilmektedir.

Âyette kastedilen ibtilâ bizim anladığımız manada denemek değil, ruhu olgunlaştırmak için evirip çevirmek demektir. İnsan yaşadığı olaylarla deneyim kazanır, olgunlaşır. Çok olaylarla pişip olgunlaştığı için deneyimli olan yaşlı insanlara “umur görmüş insan” denilir. Yani yaşadığı olaylarla pişip olgunlaşmış kişi demektir. Nitekim bu husus Dehr Suresinden daha güzel anlaşılmaktadır: Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık da onu işitici, görücü yaptık." (Dehr: 2)

Rehr 2. âyette: biz insanı karışık bir nutfeden, halden hale geçirerek yarattık ki onu imtihân edelim, başı boş bırakmayalım demektir. "O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı sınamak için ölümü ve hayâtı yarattı" (Mülk Sûresi: 2), "İnsan, başı boş bırakılacağını mı sanır?" (Kıyâmet Sûresi: 36) âyetlerinin ifade ettiği üzere Allah, insanı, hareketlerinden so­rumlu tutmak için bu kadar uzun aşamalardan, süzmelerden geçirerek, temizleyerek, seçerek yaratmış; ona görme, işitme duyuları, akıl gücü, seçme yeteneği vermiştir. Bütün bunlar boş yere değildir. Onu bir amaca yöneltmek, burada birtakım sorumluluklarla imtihan ederek yani evirip çevirerek daha yüksek bir yaşama ulaştırmak içindir. "

 

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş