EN'ÂM SURESİNİN 129'UNCU AYETİNİN ANLAMI *** KÂİNATIN SERVERİ TABİRİ HAK. PDF 
Pazartesi, 23 Ekim 2017 00:00

EN'ÂM SURESİNİN 129'UNCU AYETİNİN ANLAMI

Sayın, Süleyman ATEŞ; Prof. Dr.

İyi dileklerimi ve saygılarımı iletirim.Kur'ân'ın, doğru anlaşılması konusundakigayretiniz için çok teşekkür ederim.

Bildiğiniz gibi, En'âm suresinin 129'uncu ayetinin Arapça yazılımında "Velâyet etmek" anlamına gelen "nüvelli" ibaresi geçmektedir.

 Arapça metinde geçen "nüvelli" ibaresini"yüvelli" diye okumaktayım.

 Arapça metinde geçen "nüvelli" ibaresini"yüvelli" diye okumamın gerekçesi:[Casiye suresi- 19] ve [Enfâl suresi - 73] ayetlerinde geçen, şu ibarelerdir.

Câsiye suresi:

45.19 (...) Zalimler, biribirlerine koruyuculuk yaparlar

                (biri birlerine velilik ederler)

Enfâl suresi:

8.73   (...) Kâfirler, biri birlerine koruyuculuk yaparlar

                (biri birlerine velilik ederler)

[45.19] ve [8.73] ayetlerindeki ibarelerini dikkate alınca,

En'âm suresinin 129'uncu ayetini şu şekilde anlamaktayım.

6.129       "Yaptıkları haksızlıkları burada anlatılan zalim kişiler, yaşam­ları boyunca kafalarına doldurdukları uyduruk bilgiler (iktisab ettikleri şey­ler) yüzünden,biribirlerini kendilerine yakın görerek,  biribirlerine koruyucu­luk yaparlar"

Anlayışımda yanlışlık var ise,lutfen, eleştirinizi bildirirsenizçok teşekkür ederim.Saygılarımla...

Cevap: Bu anlayış yanlıştır, âyetin siyakına (bağlamına) uymaz. âyette olmayan şeyleri âyete yüklüyorsunuz. Olmaz böyle şey. 

 


 

KÂİNATIN SERVERİ TABİRİ HAK.

Hocam saygılar sunar ellerinden öperim.Hocam peygamberimiz için iki cihan serveri diyorlar. Bunu internetten araştırdım. Dünyanın ve kâinatın efendisi demekmiş, bunu kullanmamız dogrumu? Kâinatın ve dünyanın efendisi Yüce Allah değil mi?.. Beni aydınlatırsanız sevinirim. Allah'a emanet olun...

Cevap: Bu söz ne âyete, ne de sağlam bir hadise dayanır. Hz. Peygamber için "Allah'ın sevgilisi " tabiri de kullanılır. Bunun da şer'î bir dayanağı yoktur. Ama aşırı sevgi insanları bu inanışa getirmiştir. Elbette Hz. Peygamber Allah'ın sevdiği kullarındandır ama "Habîbullah: Allah'ın sevgilisi" tabiri ne Kur'ân'da ne de Hadiste geçer. Sadece Hz. İbrahim için Halîlullah: (Allah'ın dostu" tabiri Kur'ân'a dayanır. Yüce Allah İbrahîm'i halîl (çok içten dost) edindiğini buyurmuştur. Allah'ın sevgiliye ihtiyacı yoktur. Aslında bütün evren Allah'ın sevgilisidir. Çünkü sevmese yaratmazdı. Evren Allah'ın bir açılımından ibarettir. Gerçeği Allah bilir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş