MÜZİK HARAM MIDIR? (3) PDF 
Pazar, 24 Eylül 2017 00:00

MÜZİK HARAM MIDIR? (3)

(...dünden devam)

Yüce Allah:"O, yaratmada dilediğini artırır" (Fâtır: 1) buyurmuştur. Bazı müfessirler, bu artırılan şeyin "güzel yüz, güzel ses, güzel saç" olduğunu söylemişlerdir (el-Câmi li Ahkâmi'l-Kur'ân: 14/320). Âyet, Allah'ın kullarına verdiği nimetleri beyân konusunda olduğuna göre bazı insanlara verdiği güzel ses de Allah'ın nimetlerindendir. Hadîste de:"Allah, güzel sesli olmayan peygamber göndermemiştir" (Tirmizî, Şemâil'de Katâde'den rivâyet etmiştir. Tirmizî'nin Şemâilinde şu ziyâde de var: "Sizin peygamberiniz de güzel yüzlü ve güzel sesli idi." İbn Merdeveyh de bu hadîsi, Hz. Alî'den rivâyet etmiştir. Fakat bütün senetleri zayıftır (Irâkî, el-Muğnî an hamli'l-esfâr: 2/346, İhyâ kenarında, not: (1)) buyurulmuştur. Hz. Dâvûd övülürken onun güzel sesli olduğu, o kadar ki o tesbîh ederken güzel sesinin etkisiyle kuşların da onun tes­bîhine katıldıkları bildirilmiştir. Yüce Allah buyurmuştur:"Dâvûd'a dağları ve kuşları boyun eğdirdik, onunla beraber tesbîh ediyorlardı" (Enbiyâ: 79). Âyetin tefsîrinde Vehb şöyle demiş: "Dâvûd dağların yanından tesbîh ederek geçerken dağlar ve kuşlar da onun tesbîhini yankılarlardı" (el-Câmi li ahkâmi'l-Kur'ân: 11/319).

Peygamber (s.a.v.):"Kur'ân'ı seslerinizle güzelleştiriniz, çünkü güzel ses, Kur'ân'ın güzelliğini artırır" (Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân: 34) demiş; Ebû Mûsâ'l-Eş'arî'yi:"Ona Dâvûd soyu mizmarlarından bir mizmâr verilmiş" diyerek övmüştür (Buhârî, Fedâilu'l-Kur'ân: 31: Müslim, Müsâfirîn: 235,236; Tirmizî, Menâkıb: 55; Nesâ'î, İftitâh: 83,...).

Bu âyetler ve hadîsler, güzel sesi övmektedir. İster hayvan hançeresinden, ister insan hançeresinden, isterse müzik âletleri gibi cemâdâttan çıksın ses haram değildir. Özellikle güzel ses, Allah'ın nimetlerindendir. Ses bakımından hançereden hançereye fark olmadığı gibi canlı ile cansızdan çıkması arasında da fark yoktur. İnsanın kendi isteğiyle boğazından yahut herhangi bir âletten meselâ teften, neyden, davuldan vs.'den çıkardığı sesler, bülbül sesine kıyâs edilebilir (bülbül sesi nasıl sevilen bir ses ise, herhangi bir âletten çıkan güzel ses de öyledir) (İhyâ: 2/347).

Mübâh sevinç zamanlarında (şenliklerde) dinlenen şarkılar mü­bâhtır: Bayramlarda, düğünlerde, gurbetçinin eve döndüğünde, akîkada, doğumlarda, sünnetlerde ve Kur'ân ezberlemeyi bitirmede ve benzeri mü­nasebetlerde söylenen şarkıları dinlemek mübahtır. "Bunun câiz olması, sevinç gösterisi olmasından ötürüdür. Çünkü melodiler arasında ferah, sevinç, neş'e veren melodiler vardır. Sevinilen her şeyde sevinç gösterisi caizdir. Nitekim Peygamber (s.a.v.) Medine'ye geldiklerinde kadınların tef çalıp:

طلع البدر علينا        من ثنيات الوداع

و جب الشكر علينا     ما دعا ِلله داع

"Vedâ' geçitlerinden üstümüze dolunay doğdu!

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş