MÜNKER VE FAHŞA ARASINDA NE FARK VAR? (3) PDF 
Çarşamba, 20 Eylül 2017 00:00

MÜNKER VE FAHŞA ARASINDA NE FARK VAR? (3)

(...dünden devam)

Ancak âyette sadece zinâ değil, her türlü çirkin işler de yasaklanmıştır. Çünkü fâhişe, her türlü kötülüğe denilir. Bunu delîlsiz olarak yalnız zinâ ile sınırlamak doğru değildir. Nitekim biraz önce kaydettiğimiz âyetlerde erkekler arası cinsel ilişki de fâhişe olarak tanımlanmıştı. "Fâ­hişelerin açığına da, kapalısına da yaklaşmayın" ifadesinde şu incelik vardır: İnsan çoğu kez görünürde günâhtan kaçar, gizlide kaçmaz, fırsat bulunca yasağı çiğner. İmdi gizlide fırsat bulunca günâh işleyip, görünürde o günâhtan kaçmak; Allah'a kulluk için değil, kınanmamak içindir. Kim Allah'ın azâbından çok insanların kınamasından korkarsa onda nifak belirtisi vardır. Nitekim yüce Allah, münâfıkları: "Onların yüreklerinde sizin korkunuz, Allahınkinden fazladır (onlar Allah'tan çok sizden korkarlar)." (Haşr: 13) şeklinde nitelendirmiştir. "Mü'minler ise Allah'tan başkasının kınamasından çekinmezler." (Maide: 54)

Allah adâleti, ihsanı, akrabâya vermeyi emreder, fahşâ(edepsizlik)dan, münker(fenalık)den ve bağy(azgınlık)den meneder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir." (Nahl: 90). âyette dünyâ ve âhiret mutluluğunu sağlayan üç güzel şey emredilmekte; düzeni bozan, mutluluğu engelleyen üç çirkin şey de yasaklanmaktadır. Mutluluk veren, düzeni sağlayan üç güzel şey: adâlet, güzel davranış, yakınlara yardım etmek; mutluluğu engelleyen, düzeni bozan üç çirkin şey de: fahşâ, münker ve bağy'dir.

Adâlet herşeyi tam yerine koymak, dengeli hareket etmek, hakkı yerine getirmektir. İhsân:güzel davranmak, iyilik etmek; yakınlara vermek, ihtiyaç sahiplerine, özellikle akrabâ olan muhtaç kimselere yardım etmektir. Fahşâ da fuhuş edepsizlik, gayri meşru cinsel ilişkidir. Münker toplumca hoş görülmeyen çirkin davranışlar; bağy de kaprislerine göre hareket etmek, kıskançlık, başkalarına saldırmak, haksızlık etmektir. İşte Allah insanlara, hem kendilerinin, hem de toplumun yararına olan üç güzel şeyi emretmekte; kendilerinin ve toplumun zararına olan üç çirkin şeyi de yasaklamaktadır. Bu yasaklanan çirkin şeylerin başında fahşâ gelmektedir.

"O Kitab'dan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Çünkü namaz fahşâ(kötü ve iğrenç şeyler)den meneder. Elbette Allah'ı anmak, en büyük(ibâdet)tir. Allah, ne yaptığınızı bilir." (Ankebût: 45.) âyette Hz. Peygamber'e İlâhî Kitap'tan kendisine vahyedileni okuyup namazı kılması emredilmekte, zira namazın fuhuştan ve münkerden uzaklaştıracağı vurgulanmaktadır. Namaz kılan kişinin, Allah'ın huzurunda olduğunu düşünmesi gerekir. Allah'ı düşünerek namaz kılmak, insan ruhunu etkiler, onu iyiliklere yöneltir, kötülüklerden uzaklaştırır. İnsan ruhunda hiçbir olgunluk, bir düzelme meydana getirmeyen namaz, gerçek namaz sayılmaz, o bir alışkanlıktan ibaret kalır. Hasan-ı Basrî: "Kimin namazı kendisini fuhuştan ve kötülükten alıkoymazsa onun namazı namaz değildir. O namaz, onun üzerine bir vebâldir" demiştir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş