MÜNKER VE FAHŞA ARASINDA NE FARK VAR? (2) PDF 
Salı, 19 Eylül 2017 00:00

MÜNKER VE FAHŞA ARASINDA NE FARK VAR? (2)

(...dünden devam)

A‘râf: 33. Âyette, Allah'ın açık ve gizli bütün fâhişeleri (kötülükleri, edepsizlikleri), günâh ve taşkınlığı, saldırıyı; delîlsiz olarak Allah'a ortak koşmayı ve gerçeği bilmeden herhangi bir şeyi Tanrı buyruğu sanarak Allah'a iftirâ etmeyi yasakladığı vurgulanmakta, bu tür şeylerin, şeytanların dürtüsüyle ortaya çıkarılmış olduğuna işaret edilmektedir.

Yine A'raf: 80-81. âyetlerde de: eşcinsellik yapan Lut kavmi kınanarak: "Siz, sizden önce dünyalarda hiç kimsenin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz? Siz, kadınları bırakıp erkeklere şehvetle gidiyorsunuz ha! Doğrusu siz, israfçı (aşırı) bir kavimsiniz!" buyurulmak­tadır.

"Siz göre göre o aşırı kötülüğü yapıyorsunuz ha?! Siz, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten câhil bir toplumsunuz." (Neml: 54-55) "Siz, sizden önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşa gidiyorsunuz." (Ankebût: 28) âyetlerinde de eşcinsellik düşkünü olan Lût kavminin eylemi, fâhişe olarak nitelendirilmekte, onların kadınları bırakıp erkeklere varmalarının israf ve cehl olduğu belirtilmektedir. Yani şehvetin, düşüncesiz arzu ve isteklerin sonucu işlenen bu çirkin iş, aşırılıktır ve eylemi amacı dışında yapmak, böylece israf etmektir. Çünkü cinsel ilişkinin asıl amacı, çocuğun olmasıdır. Eşcinsel ilişkisi, sadece insan tohumlarının boşa akıtılmasından ibarettir. Bu da Allah'ın bir hikmet uyarınca insana verdiği şehvet duygusunun, amacı dışında kullanılması, neslin üreme yolunun tıkanmasıdır. Zinâya yaklaşmayın, çünkü o, fâhişe(açık bir kötülük)dür, çok kötü bir yoldur!" (İsrâ: 32) âyetinde de zinânın, fâhişe (aşırı edepsizlik) ve çok kötü bir yol (davranış) olduğu vurgulanmaktadır. En'âm: 151. âyette de:"… Fâhişelerin açığına da, kapalısına da yaklaşmayın..." fuhşun açığına da kapalısına da yaklaşılmaması emredilmektedir. Açık zinâ, câriyeler arasında yaygındı. Bazı kişiler, ücret karşılığında câriyelerini zinâ etmeğe zorlarlardı ki para karşılığında yapılan zinâya biğâ denilir. Gizli zinâ ise hür kadınlar arasında olurdu. Buna da ittihâz-i ahdân (dostlar tutma) denilirdi. İşte fâhişelerin (edepsizliklerin) açığına da, kapalısına da yaklaşmamayı emreden âyette bu uygulama yasaklanmaktadır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş