MÜNKER VE FAHŞA ARASINDA NE FARK VAR? (1) PDF 
Pazartesi, 18 Eylül 2017 00:00

MÜNKER VE FAHŞA ARASINDA NE FARK VAR? (1)

Hocam iyi günler dilerim.

Seyyie, munker ve fahşa arasında ne gibi farklar vardır? Bilgilendirirseniz çok mutlu olurum. Size sağlık ve afiyet dilerim...

Cevap: Fuhuş, fahşâ ve fâhişe: çok çirkin iş ve söz demektir. Kur'ân-ı Kerîm'de fâ'nın zammıyla fuhş geçmez. Fâ'nın fethiyle fahşâ 7 âyette geçmektedir: A‘râf: 39/28, Yûsuf: 53/24, Nahl: 70/90, Ankebût: 85/45, Bakara: 92/169, 268, Nûr: 102/21.

Fâhişe şeklinde 13 âyette geçer: A‘râf: 39/28, 80, Neml: 48/54, İsra: 50/32, Ankebût: 85/28, Âl-i İmrân: 94/135, Ahzâb: 97/30, Nisâ: 98/15, 19, 22, 25, Talak: 100/1, Nûr: 102/19

Fâhişenin çoğulu fevâhiş şeklinde 4 yerde geçer: Necm: 23/32, A'râf: 39/33, En‘âm: 55/151, Şûrâ: 62/37.

Kısaca fuhuş, fahşa edepsizlik ve özellikle yasal olmayan cinsel ilişkidir. İnkâr kökünden mef'ûl ismi olan münker ise akıl ve sağduyunun çirkin görüp kabul etmediği söz ve eylemlerdir.

Kur'ân her iki eylemi de çeşitli âyetlerinde kınamakta ve bunlardan uzak durmayı vurgulamaktadır. Necm Suresinin 32. ve Şûrâ Suresinin 37. âyetlerinde kebairden ve fevâhişten kaçınan, sadece kendilerinden bazı küçük hatâlar, yanılgılar çıkan kimseleri Allah'ın, acıması ve bağışlaması uyarınca affedeceği; Allah'ın, insanların her halini bildiği; O'na karşı övünmenin, kendini yüceltip temize çıkarmanın yeri olmadığı vurgulanmaktadır. İkinci âyette de inançları uyarınca büyük günâhlardan ve fâhişe(edepsizlik)lerden kaçınan, kızdıkları zaman bağışlayan inançlı insanlar övülmektedir.

Fevâhiş, fâhişe'nin çoğuludur. Fâhişe, kötülüğü gayet açık olan hareket ve davranış, aşırı derecede edepsizliktir ki genellikle yasal olmayan cinsel ilişkiler ve özellikle zinâ hakkında kullanılır. Zinâya fuhş ve fâhişe denilir. Âyette kebâir ve fevâhiş'ten kaçınanlar övülmektedir. Kebâirve fevâhişhakkında çeşitli görüşler vardır: "Kebâir, fâ‘ili açıkça cehennem ile tehdîdedilen, fevâhiş ise dünyâda cezası bulunan fiillerdir" diyenler olduğu gibi, "Kebâir, helâl sayanın kâfir kabul edileceği, yahut sahibinin tevbesiz affedilmeyeceği fiildir" diyenler de vardır. Râzîye göre: "Kebâir, miktarı çok olan büyük günâh, fevâhiş ise çirkinliği açık olan günâhtır. Kebîre miktar, fâhişe keyfiyet (nicelik) bildiren birer sıfat olmaktadır. Her günâh, esasında Allah'a karşı büyük cür'ettir. Ancak yüce Allah, kullarının yanılma, unutma ile yaptıkları hatâları bağışlamıştır. Bunlar kulların çoğunda vuku bulduğu veya çok vuku bulduğu için saygısızlık ifade etmez..." (Mâide: 110/54)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş