KÖPEK BESLEMENİN HÜKMÜ (1)
Salı, 15 Kasım 2016 00:00

KÖPEK BESLEMENİN HÜKMÜ (1)

Hocam kısa bir sorum olacaktı, Köpek beslemenin herhangi bir sakıncası var mı?

Köpek necis mi, necisse neden necis? Kur’ânî bir delili var mı? Allah c.c. şimdiden razı olsun vesselam...

Cevap: Hayvan beslemek sevaptır, günah değil. Ama köpeği odanın içine alıp beslemek İslâm geleneğine aykırıdır. Köpek kendine özgü bir mekân'da beslenir. Hele saldırgan, başkalarını gelip geçenleri korkutan köpekleri serbestçe ortalığa bırakmak doğdu değildir. Böyle köpeği olanın onu kendi kümesinde beslemesi ve saldırısını önlemek için dışarı çıkardığında bağlaması gerekir. Köpek olan eve meleklerin girmeyeceği şeklinde bir rivayet vardır ama bu doğru değildir. Bu söylemin amacı da kuduz köpeklerin zararından korunmaktır. Köpek meleğin girmesine engel olmaz ama insanın nefis köpeği, yani egosu var ya işte o, meleğin girmesine engeldir. Ego üste çıkınca melek gider, şeytan gelir. Barış gider, huzur gider, Kavga gelir, huzursuzluk ve düşmanlık gelir.

Köpeğin necis olduğu söylentisi de doğdu değildir. Hz. Peygamber’in mescidinde zaman zaman köpekler dolaşırdı. Dolaştıkları yer yıkanmadan orada namaz kılınırdı.

Hz. Peygamber (sav) her hayvana karşı merhametli olmayı, köpeklere de şefkatli davranmayı emretmiş: "Eğer köpekler de bir ümmet (sosyal bir toplum) olmasaydı, onları öldürmeyi emrederdim." (Tirmizî, Ebû Dâvûd) Demiş ve köpeğe acıyan bir günah kadının affedildiğini belirtmiştir: “Yolda yürümekte olan susamış bir adam, yol üstünde gördüğü bir kuyuya inip su içti. Çıktığında susuzluktan soluyan, toprak yiyen bir köpek gördü. ‘Bana ulaşan susuzluk buna da ulaşmış’ deyip kuyuya indi, pabucunu çıkarıp su doldurdu, ağzıyla da tutarak çıktı ve köpeği suladı. Allah ona teşekkür edip onu bağışladı.

- Ey Allah’ın Elçisi, bu hayvanlara iyiliğimizden ötürü bize sevap verilir mi? diye sordular.

- Her ıslak ciğer sâhibine yapılan iyilikten ötürü sevap vardır, buyurdu.” (Müslim, Selâm: b. 41, hd. 153).

Hz. Peygamber'in av köpeği ve koyun köpeği beslemeye izin verdiğini bildiren hadîsler yanında köpeklerin öldürülmesini emrettiğini söyleyen hadîsler de vardır. Ancak köpeklerin öldürülmesi hakkındaki emir, bütün köpekler için değil saldırgan, zararlı, kuduz köpekler hakkındadır. Yoksa zararsız köpekleri öldürmek caiz değildir. Çünkü Peygamberimiz, tam tersine, "Köpekler de sizin gibi bir ümmet (bir toplum) olmasaydı onların öldürülmesini emrederdim" (Tirmizî, Ahkâm: 3, 4) sözleriyle köpeklerin de bir sosyal toplum olduklarını, korunması gerektiğini belirtmiştir.

İslâm bilginleri arasında köpeğin bazı ayrıcalıklarını anlatan kitaplar yazanlar dahi vardır. Mesela Muhammed bn Halef el-Merzübani "Fadlu'l-kilâb âlâ kesîrin mimmen lebise's-siyâb: Köpeklerin, birçok elbise giyene üstünlüğü" adlı eserinde, Amr ibn Şuayb'den şu hadîsi nakletmektedir: "Allah'ın Elçisi, öldürülmüş bir adam gördü de ona ne olduğunu sordu. 'Bu adam Zühre oğullarının koyunlarına sıçradı. Sürünün köpeği de adamın üzerine atlayıp onu öldürdü' dediler. Peygamber, 'Adam hem kendini helâk etmiş, hem dinini zayi etmiş, hem Rabbine karşı asi olmuş, hem de kardeşine hıyanet etmiş. Köpek ondan iyi imiş' dedi." Peygamberimizin amcası Abbas'ın oğlu Abdullah da "Emin köpek, hain arkadaştan iyidir" demiştir.

(devamı yarın..)