ŞEHİT VE GAZİLERİMİZLE İLGİLİ BİR SORU *** BEDUH SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI
Pazartesi, 14 Kasım 2016 00:00

ŞEHİT VE GAZİLERİMİZLE İLGİLİ BİR SORU

Selamın aleyküm hocam diyorum. Sorumu sormak istiyorum.

Hocam, bildiğimiz üzere melekler ALLAH katında itibarlı varlıklardır.

Öyle ki ayetlerde belirtildiği üzere

Lut kavminin Meleklere tasallut etme niyeti ve onların itibarlarıyla oynamak istemesi sonucu ALLAH onları helak ettiğini bilmekteyiz.

Aynı şekilde Şehitlerimiz veya hayatta kalan gazilerimizin de itibarlarıyla oynamak istenmesi halinde Onlar da bir yerde Cenabı Hakk'ın itibarı denilebilecek düzeyde diyebilir miyiz? Ben bu sorunun cevabını merak ediyorum. Bana açıklarsanız sevinirim.

Çünkü bir yerde işittim. Şehitler ve gaziler bir derecede Allah'ın itibarı diye belirtilmektedir sözü doğru mudur diye sormaktayım...

 

Cevap: Lût kavminin helakine sebep meleklerin itibarlarıyla oynamaları değil, doğaya ve İlahî yasaya aykırı hareket etmeleridir. Yoksa Lût kavmi tasallut etmek istedikleri delikanlıların melek olduklarını bilmiyorlardı. Bilselerdi herhalde böyle bir şeye cesaret edemezlerdi. Kaldı ki onlar gerçekten meleğe ve ahirete inansalardı bu çirkin işi yapmaya öylesine dadanmazlardı.

Hakkın rahmetine göçmüş insanların itibarlarıyla oynamak büyük günahtır. Hele şehidlerin itibarlarıyla oynamak Allah'ın gazabına sebebolur. İslam geleneğinde ölülerin ardından lanet okumak veya onlar aleyhinde konuşmak doğru değildir. Zira Hz. Peygamber: "Ölülerinizi hayır ile yadediniz!" buyurmuştur.

 


 

BEDUH SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI

Merhaba sayın hocam. İnternette sıkça rastladığım Beduh ismi gerçekten Allah’ın adlarından biri midir? Öyle ise okumak caiz midir ve ne için okunmalıdır?

Teşekkürler...

Cevap: Allah'ın isimleri arasında Beduh diye bir isim yoktur. Siz herhâlde yanlış telaffuz ediyorsunuz. Çünkü Beduh'un Arapça'da bir anlamı yoktur.