NASIL ZİKRETMELİYİM? (1)
Pazar, 06 Kasım 2016 00:00

NASIL ZİKRETMELİYİM? (1)

Sayın hocam yeni zikir çekmeye başlamış biri olarak zikir nasıl çekilir hangi Esmalarla zikir çekilir araştırırken şöyle bir yazı ile karşılaştım; isterseniz yazan hocanın ismini de yazarım ama buna gerek var mı bilmiyorum. Bu yazı hakkındaki düşünceniz nedir, yanlış bir uygulama yapmak istemiyorum şu an öğrendiğim bazı bilgilerle zikir yapmaktayım ama bu yazı biraz kafamı karıştırdı, şimdiden teşekkür ederim.

Esmaları toplu zikir etmeyin. Toplu ilaç almak gibi zarar verir. Celal anlamlı olanları asla zikretmeyin. Sıkıntıya düşmeden sabır ismini okumayın. Kahhar, kabz gibi isimler okuyanı kahreder, tecelli yeterli olsa ruhunu kabzeder. Yani öldürür. Çok hatalı zikirler yapmışsınız... Zikretmemek insanın kendi kendisine ihanettir ama yanlış zikir de zulümdür. Anlamı negatif olan esmaları değil zikir etmek, aklınıza bile getirmeyin. Kazara ağzınızdan çıkarırsanız ‘Allah korusun’’ deyiniz. Bu konuda söylenecek söz çoktur. Yazının muhteviyatını kısa tutmak adına bu kadarı yeterlidir.

İslam dünyasının içine düştüğü durum Hakk’ı lâyıkı ile zikir edememekten kaynak­lanıyor.. Piyasadaki kitapların tarif ettikleri zikirlerin çoğu insanların başına celali tecelliler gelmesine sebep oluyor.. Allah ismi tespih edilecek bir esma olmadığı halde binlerce okutan güya ekol nitelikli cemaatler var.

Zikirden maksat bahse konu esmanın okuyanda küll tecellisini sağlamaktır...rahim ismini okuyan acıyıcı, merhametli olur..hasip ismini okuyan güzel hesap uzmanı olur.. Ganî ismi zenginlik aşılar.. Sabur sabretmeyi alışkanlık haline getirir..

Pekiyi, Allah ismini okuyan neyi umar. Haşa Allah olmayı mı. Bu muhaldir. İsmi celal olduğundan okuyan tahammül edemez, perişan olur. Ardından da ’Allah sevdiğine çile çektirir’ derler. Haşa Allah’ı zulümle, kendisini anıp duranları perişan etmekle itham ederler. Cehalet, dalalet, hatta Kuranın hükümlerine ihanettir.. Ama ne yazık böyledir.. Eski kitaplar böyle yazmış derler. Körü körüne uyarlar.. .

Cevap: Doğrusu gönderdiğiniz bu yazıyı bir Müslüman mı yazmış diye tereddüd ettim. Bu bir Müslüman’ın yazacağı yazı değildir. Hz. Peygamber'in bir hadisi vardır: "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Yüzden bir eksiktir. Bunları zikreden, cennete girer." Ulema bu doksan dokuz ismi Hadislerde ve Kur'ân'dan derlemiştir. Bazı imamlar sabah namazından sonra bunları Lev enzelna'dan sonra okurlar. Sakın bu şaşkın insanların sözlerine inanmayın ve onları kafanıza takmayın. Size İslâm Tasavvufu adlı eserimi okumanızı tavsiye ederim. O eserden Zikirle ilgili bir maddeyi size gönderiyorum. Hak yolunda başarılar dilerim:

Zikir(الذكر):

Dilde zikir, bir şeyi zihinde tutmak yahut dil ile söylemektir. Türkçemizde bunu anmak deyimiyle anlatırız. Dinde zikir, Allah'ı tesbîh ve temcîdetmek, kalb ve dil ile Allah'ın adını anmaktır. Anma eylemine zikir, anılan şeye mezkûr denilir. Zikir: "Mezkûrdan başka her şeyi gönülden çıkarmak; Rabbin huzuruyla gönlün itmi'nân bulmasıdır. Zikr: Kahhâr'ı görme ışıklarının doğması; vicdânî bir sırla ideâllere eriş­mektir" şeklinde de tanımlanan zikrin fazileti hakkında birçok âyet ve hadîs vardır :

"Artık beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim, bana şükredin, nankörlük etmeyin" (Bakara:152) (İhyâ: 1/426; İbn Mâce, Sadakât: 16, Buhârî, Nikâh: 7'de bu duâ var. Fakat borç ödeme ile ilgili değildir.)

 

(devamı yarın..)